Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. realizuje strategiczne cele Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów, którymi są: wzrost wydobycia zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski oraz budowa silnego segmentu poszukiwawczo-wydobywczego o zasięgu międzynarodowym.

Zwiększając wydobycie ropy pochodzącej z własnych zasobów, LOTOS realizuje program dywersyfikacji zaopatrzenia w surowiec, umacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada zbudowanie do 2015 r. potencjału wydobywczego na poziomie 1,2 mln ton ropy rocznie.

Platforma LOTOS PETROBALTIC

LOTOS Petrobaltic operuje w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, a poprzez swoje spółki zależne prowadzi poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w Norwegii i na Litwie.

Koncesje LOTOS Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 7 obszarów o łącznej powierzchni ponad 7,3 tys. km kw. Leżą one we wschodniej części obszaru morskiego RP. Spółka LOTOS Petrobaltic oraz jej spółki zależne i współzależne mają też 4 koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3, B4, B6 i B8. Aktualnie eksploatowane jest złoże ropy naftowej B3. Złoże B8 jest w fazie zagospodarowania, a gazowe złoża B4 i B6 są przygotowywane do zagospodarowania.

W roku 2013 r. LOTOS Petrobaltic podpisał z PGNiG porozumienie o współpracy w działalności poszukiwawczej na koncesji Górowo Iławeckie w północno-wschodniej części Polski, a także umowę o wspólnych operacjach w rejonie koncesji Kamień Pomorski, w północno-zachodniej części Polski. Obie spółki przyjęły wspólny program realizacji prac poszukiwawczych na tych obszarach.

Należąca do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic spółka LOTOS Exploration & Production Norge AS zapewnia LOTOSOWI dostęp do ropy naftowej i gazu ze złóż znajdujących się pod norweskim szelfem Morza Północnego i Morza Norweskiego. LOTOS Norge ma udziały w 23 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, na siedmiu z nich pełni funkcję operatora.

Spółka AB LOTOS Geonafta działa w litewskim sektorze naftowym. Grupa kapitałowa LOTOS Geonafta oraz jej spółka współzależna Minijos Nafta są jedynymi podmiotami prowadzącymi wydobycie ropy naftowej na terytorium Litwy, gdzie eksploatują 14 złóż lądowych.

Do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic należą także:

 • spółki z Grupy Miliana, która prowadzi działalność w obszarze logistyki morskiej,
 • Energobaltic Sp. z o.o., który zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego,
 • spółki celowe, powołane do realizacji konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych (zagospodarowanie złoża B8, zagospodarowanie złóż B4 i B6).