Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

LOTOS Exploration & Production Norge (LOTOS Norge) prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do Grupy Kapitałowej LOTOS Upstream, w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego LOTOSU na Morzu Północnym i Norweskim.

Na koniec 2017 roku LOTOS Norge było udziałowcem 26 koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie złóż węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Ponadto, w ramach rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2017 (Awards in Predefined Areas), w dniu 16 stycznia 2018 roku spółka otrzymała od władz norweskich ofertę 2 nowych koncesji: PL918S oraz PL910. Po przyjęciu nowych koncesji przez władze Spółki, łączna liczba koncesji w Norwegii wzrośnie do 28.

Wydobycie LOTOSU ze złóż norweskich w roku 2017 kształtowało się na średnim poziomie 17,0 tys. boe/dzień, co stanowi 74% łącznego wolumenu Segmentu. Według stanu na koniec 2017 roku, rezerwy 2P złóż bałtyckich to 39,3 mln boe (w tym: 2,9 mln ton ropy oraz 2,7 mld m3 gazu ziemnego), co stanowi 45% łącznych rezerw Segmentu.

Kluczowe aktywa w ramach posiadanych koncesji uwzględniają:

Obszar Heimdal (zakup w grudniu 2013 roku) obejmujący:

 • Złoża produkcyjne Atla (udział LEPN 20%), Skirne (udział 30%), Vale (udział 25,8%), Heimdal (udział 5%): realizowane wydobycie gazu i kondensatu z istotną przewagą gazu ziemnego (81%) na średnim poziomie 3,6 tys. boe/dzień w roku 2017, pozostałe rezerwy wydobywalne złóż obszaru Heimdal w kategorii 2P to 2,7 mln boe wg stanu na dzień 31.12.2017. 
 • Odkryte złoża do zagospodarowania w obszarze na północ od Heimdal: FriggGammaDelta, Langfjellet, Rind, Fulla, Froy ze średnim udziałem LOTOS na poziomie 10%. W 2017 roku, LOTOS we współpracy z Operatorem, firmą AkerBP, prowadził analizy optymalnego wariantu zagospodarowania złóż w ramach tzw. projektu Greater Heimdal. Potencjał zasobowy posiadanych ww. złóż to ok. 34 mln boe dla udziału LOTOS.

Platforma na złożu Heimdal
Platforma na Heimdal, fot. Øyvind Hagen (Statoil)

Obszar Sleipner (zakup w grudniu 2015 roku) obejmujący:

 • Złoża produkcyjne Sleipner Vest, Sleipner East, ze złożami satelitarnymi Gungne i Loke (udział LEPN 15%): realizowane wydobycie gazu i kondensatu z istotną przewagą gazu ziemnego (72%) na średnim poziomie 13,5 tys. boe/dzień w roku 2017, pozostałe rezerwy wydobywalne złóż produkcyjnych obszaru Sleipner w kategorii 2P to 15,5 mln boe wg stanu na dzień 31.12.2017. 
 • Złoże Utgard w fazie zagospodarowania: operatorem złoża jest firma Statoil, a zagospodarowanie realizowane jest w modelu tzw. „fast track”, przy wykorzystaniu synergii z istniejącą infrastrukturą hubu Sleipner. Zasoby wydobywalne złoża Utgard to 8,1 mln boe dla udziału LOTOS. Rozpoczęcie komercyjnej produkcji ze złoża planowane jest na początek 2020 roku. W pierwszych pięciu latach eksploatacji zakłada się roczny wolumen wydobycia na poziomie 4 tys. boe/dzień dla udziału LOTOS.

Ponadto, LOTOS posiada 20% udział w złożu Yme, które przygotowywane jest do ponownego zagospodarowania i uruchomienia wydobycia ropy naftowej. W dniu 27 października 2017 roku partnerzy koncesji zatwierdzili Plan Zagospodarowania Złoża (ang. PDO), który w dniu 19 grudnia 2017 roku został złożony do Ministerstwa Ropy i Energii celem zatwierdzenia. Zasoby wydobywalne złoża Yme to 12,9 mln bbl ropy naftowej dla udziału LOTOS. Rozpoczęcie komercyjnej produkcji ze złoża planowane jest w 1 połowie 2020 roku.

Obok udziałów bezpośrednio w złożach, LEPN w ramach posiadanych koncesji jest także udziałowcem w infrastrukturze gazowej w obszarach Heimdal (5%) i Sleipner (15%), które stanowią centra przetwarzania oraz transportu gazu i kondensatu (tzw. huby gazowe) o strategicznym znaczeniu dla eksportu gazu z Norwegii do Europy Centralnej oraz Wielkiej Brytanii. 

Siedziba spółki LOTOS Exploration & Production Norge mieści się w Stavanger.