Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Spółka B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic Spółka komandytowo-akcyjna została powołana 20 listopada 2013 r. Należy do grupy kapitałowej spółki LOTOS Petrobaltic S.A., która w Grupie Kapitałowej LOTOS odpowiada za funkcjonowanie i rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia.

Zadaniem spółki B8 sp. z o.o. Baltic s.k.a jest zagospodarowanie złoża ropy naftowej B8 zlokalizowanego w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim i eksploatacja znajdujących się w tym złożu zasobów ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego. Złoże B8 położone jest w rejonie koncesyjnym Łeba, w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni.

Spółka, zgodnie z decyzją Ministra Środowiska, posiada koncesję nr 1/2006 na wydobywanie ropy naftowej oraz współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B8.

  Mapa poglądowa złoża B8

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. wniosła aportem do spółki B8 sp. z o.o. Baltic s.k.a. prawo użytkowania górniczego złoża B8, prawo do korzystania z informacji geologicznej, infrastrukturę (9 odwiertów), platformę wiertniczą Petrobaltic oraz mienie ruchome. Począwszy od 1 października 2014 roku realizację projektu zagospodarowania złoża kontynuuje spółka B8 Sp. z o.o. Baltic s.k.a.

Platforma Petrobaltic-DSC_0339

Podstawowym produktem spółki jest ropa naftowa, której odbiorcą jest Grupa LOTOS S.A. Potencjał wydobywczy złoża B8 szacuje się na 3,6 mln ton ropy naftowej oraz 432 mln m sześc. gazu. Szacowana roczna produkcja powinna wynieść ok. 250 tys. ton ropy naftowej (ok. 5 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie).

Produkcja ze złoża rozpoczęła się 30 września 2015 r., a pierwszy tankowiec z ropą z tego złoża przybił do portu w drugiej połowie grudnia 2015 r.

W 2015 roku spółka osiągnęła wydobycie na poziomie ponad 29,7 tys. ton ropy naftowej, a w 2016 sięgnęło już ono poziomu 117,3 tys. ton. Pełne zagospodarowanie złoża przewidywane jest na październik 2018 roku. Realizacja tej inwestycji zwiększy dywersyfikację źródeł dostaw ropy naftowej dla Grupy Kapitałowej LOTOS S.A., a tym samym wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Siedziba firmy:
B8 Sp. z o.o. Baltic s.k.a.
ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk
tel. +48 58 309 23 04;
e-mail: b8baltic@lotospetrobaltic.pl

Władze firmy:
Ewa Anolik – prezes Zarządu

Kapitał zakładowy 1.220.243.450,00 PLN, wpłacony w całości.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000489210
NIP 5833163579
REGON 222000749