Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb-1

 

UE_EFRR_rgb-1

 

     

Projekt UCOPure  opracowanie nowej technologii zagospodarowywania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu

Istotą projektu jest opracowanie technologii usuwania z pozostałości UCO (unconverted oil) po hydrokrakingu ciężkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w procesie filtracji. Celem jest usunięcie całej grupy WWA, a nie jedynie niektórych i to w sposób selektywny.

Zasadniczym celem projektu jest uzyskanie technologii pozwalającej na zwiększenie wartości marży w wyniku „uszlachetnienia” niskowartościowego strumienia produkcyjnego do produktu o znacznie wyższej wartości, który znajdzie zastosowanie w dalszym cyklu produkcyjnym przechodząc w podstawowe produkty rafinerii takie jak paliwa. W uproszczeniu można powiedzieć, iż rezultatem zastosowania innowacyjnej technologii będzie ograniczenie strat i marnotrawienia unikalnego strumienia produkcyjnego, którego pełne wykorzystanie było ograniczone brakiem odpowiedniej technologii. Ponadto unikatowe i innowacyjne rozwiązanie problemu przez zastosowanie nowej technologii powinno budzić zainteresowanie rynkowe innych rafinerii.

Unikalność opracowywanej technologii opiera się na zastosowaniu po raz pierwszy w skali świata metody filtracyjnej, do usuwania WWA z UCO oraz spreparowaniu systemów filtracyjnych umożliwiających uzyskanie takiego rozdziału. Na świecie znane są obecnie dwie technologie usuwania WWA: destylacyjna próżniowa i saturacyjna. Każda znacząco różni się od siebie oraz od zaproponowanej innowacyjnej technologii filtracyjnej.

Zaproponowana przez Konsorcjum innowacyjna technologia, polegająca na usuwaniu z UCO, ciężkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie zintegrowanej filtracji, jest procesem niskotemperaturowym i niskociśnieniowym w porównaniu do istniejących rozwiązań. Technologia może być stosowana do usuwania WWA zarówno z UCO, które powstało z lekkiego jak i ciężkiego wsadu. Instalacja może zostać zbudowana w każdym miejscu łańcucha procesowego, np. może stanowić integralną część instalacji hydrokrakingu, katalitycznego odparafinowania, może również zostać zainstalowana w trasie UCO z instalacji hydrokrakingu do zbiornika magazynowego lub/i w wielu innych miejscach wykorzystania UCO w rafineriach i nie tylko. Przewidywany koszt budowy instalacji oraz zużycie energii w procesie filtracji będzie znacznie niższe niż w procesach destylacyjnych czy procesach wysokociśnieniowej hydrorafinacji. Wynika to z charakterystyki procesu filtracji, kosztów użytych materiałów oraz parametrów pracy instalacji: temperatura, ciśnienie.

Konsorcjum posiada koncepcję, do zweryfikowania w przedmiotowym projekcie, popartą pozytywnymi wynikami badań wstępnych. Jego efekty zostaną wdrożone w działalności Grupy LOTOS S.A a w przyszłości mogą być stosowane w innych rafineriach.


Czas trwania:
 01.2019 – 07.2021
Wartość projektu: 8 846 751,60 PLN
Kwota dofinansowania: 5 887 647,02 PLN
Skład konsorcjum: Grupa LOTOS S.A., POLYMEMTECH Sp. z o.o.