Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Główne zadania Zarządzającego Stacją Paliw:

 1. prowadzenie stacji paliw LOTOS zgodnie ze standardami korporacyjnymi
  • przeprowadzanie rekrutacji pracowników stacji paliw
  • organizacja pracy i prowadzenie dokumentacji podległego personelu
  • wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie standardów i promocji w celu zwiększenia konkurencyjności danej stacji paliw
 2. budowanie zespołu nastawionego na cel ilościowy i jakościowy 
  • realizacja celów sprzedażowych
  • maksymalizacja potencjału sprzedażowego stacji
 3. bieżąca dbałość o majątek stacji

Wymagania na stanowisko Zarządzającego Stacją Paliw:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • wniesienie wymaganego zabezpieczenia finansowego
 • doświadczenie w  pracy w handlu detalicznym na stacji paliw
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pow. 5 osób 
 • obsługa programów komputerowych w ramach pakietu MS Office 
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę 
 • uczciwość i rzetelność w prowadzeniu własnego biznesu
 • nastawienie na realizację zadań 

Kandydatom oferujemy:

 • pracę w rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • wynagrodzenie zależne od wyników

Dodatkowe informacje:

 • LOTOS Paliwa Spółka z o.o. przekazuje wybranemu kandydatowi prowadzenie stacji po podpisaniu standardowej umowy regulującej zasady współpracy pomiędzy Spółką i firmą Prowadzącego stację
 • Przed objęciem stacji wybrany kandydat uczestniczy w zaawansowanym szkoleniu

***

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: odo@lotospaliwa.pl lub pisemnie (na podany powyżej adres). W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@lotospaliwa.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda wyrażona w odrębnych oświadczeniach.

LOTOS Paliwa będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych procesów rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu ich podania lub do chwili wycofania zgody.

Dane będą udostępnianie innym podmiotom z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty. Dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie LOTOS Paliwa w zakresie realizacji usług związanych z prowadzeniem rekrutacji lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.

***

Formularz zgłoszeniowy

Obrazek zabezpieczający