Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Pracownik stacji

Numer ogłoszenia: 1/stacja paliw/01/2019
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Suchedniów
Ulica: ul. Świerkowa 18B
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.07.2019

PRACOWNIK STACJI PALIW

WYMAGANIA
• wykształcenie średnie
• mile widziane doświadczenie w pracy w handlu detalicznym
• gotowość do pracy w systemie zmianowym
• umiejętność szybkiego działania i organizowania pracy własnej
• odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę
• ukierunkowanie na obsługę Klienta na najwyższym poziomie
• mile widziana książeczka sanitarno-epidemiologiczna

PODSTAWOWE ZADANIA
• obsługa klienta zgodnie ze standardami obowiązującymi w LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
• obsługa systemu kasowego oraz wystawianie dokumentów kasowych zgodnie z obowiązującymi  przepisami
• dbałość o powierzone mienie przedsiębiorstwa oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa
• aktywny udział w organizowanych akcjach promocyjnych
• pogłębianie wiedzy z zakresu oferowanych produktów i usług

OFERUJEMY
• pracę w rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji rynkowej
• możliwość awansu zawodowego w ramach struktury firmy
• wynagrodzenie zależne od osiąganych wyników
• elastyczny czas pracy
• możliwość nabycia i rozwoju umiejętności zawodowych.

 
Osoby spełniające powyższe oczekiwania i zainteresowane pracą na proponowanym stanowisku prosimy o przesłanie CV  oraz listu motywacyjnego.

Zastrzegamy prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

***

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: odo@lotospaliwa.pl lub pisemnie (na podany powyżej adres). W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@lotospaliwa.pl,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda wyrażona w odrębnych oświadczeniach.

LOTOS Paliwa będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych procesów rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu ich podania lub do chwili wycofania zgody.

Dane będą udostępnianie innym podmiotom z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty. Dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie LOTOS Paliwa w zakresie realizacji usług związanych z prowadzeniem rekrutacji lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.

***