Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Gdańska rafineria Grupy LOTOS jako pierwsza w kraju wyprodukowała asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych. Wdrożona przez LOTOS technologia produkcji „gumowego asfaltu” pozwala na szerokie zastosowanie tego produktu do budowy warstw ścieralnych nawierzchni dróg.

Produkty

Gdańska rafineria Grupy LOTOS jako pierwsza w kraju wyprodukowała asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych. Wdrożona przez LOTOS technologia produkcji „gumowego asfaltu” pozwala na szerokie zastosowanie tego produktu do budowy warstw ścieralnych nawierzchni dróg. Badania laboratoryjne potwierdziły, że nowy asfalt z LOTOSU charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami. Wyraźnie wydłuża żywotność nawierzchni i może stać się zamiennikiem dla asfaltów modyfikowanych polimerami.

Do wyprodukowania nawierzchni asfaltowej modyfikowanej gumą o długości 1 km, szerokości 6 m i grubości 4 cm, potrzeba niemal 400 opon samochodowych. Asfalt modyfikowany dodatkiem gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych to nowość na rynku polskim.

Droga z recyklingu

Krajowy plan gospodarowania odpadami przewiduje, że większość zużytych opon trafi do odzysku, co w praktyce oznacza spalanie ich w cementowniach. Nasuwa się pytanie, czy materiał jakim jest odzyskana guma (mieszanka polimerów, dodatków i wypełniaczy), tak efektywnie spisujący się w oponach samochodowych narażonych na duże obciążenia, siły tarcia i warunki atmosferyczne, można wykorzystać w „drugim życiu” jeszcze bardziej racjonalnie i efektywnie tj. do budowy trwałych nawierzchni asfaltowych w Polsce?

Tablica 1. Opony wprowadzone na rynek w latach 2004, 2006 i 2008 oraz prognoza wytwarzania zużytych opon [1].

Rok

 2004

2006

2008

2014

2016

2018

2022

Wielkość wprowadzonych na rynek opon [tys. t]

151,4

185,7

188,5

---

---

---

---

Prognozowana masa zużytych opon (tys. t)

---

---

---

196,2

199,4

204,1

212,4

Grupie LOTOS udało się stworzyć lepiszcze niemal idealne – ocenia dr Jan Król z Politechniki Warszawskiej. – Lepiszcze, które jest odporne na starzenie, ma rozszerzony zakres lepko-sprężysty, podwyższoną konsystencję (lepkość) w wysokiej temperaturze użytkowej oraz wysoką elastyczność w temperaturze niskiej. Dzięki temu w niskiej temperaturze nie pęka, a w wysokiej jest elastyczne.

Sprawdzone na drodze

Pod koniec listopada 2012 roku, podczas remontu odcinka drogi krajowej nr 92 koło Kłodawy, firma Skanska po raz pierwszy na dużą skalę użyła asfaltu modyfikowanego gumą wyprodukowanego przez LOTOS. Zastosowanie tego asfaltu na drodze tak wysokiej klasy to efekt pozytywnych doświadczeń na odcinku testowym w Sycowie koło Wrocławia wykonanym w lipcu 2012. Odcinek ten znajdował się na obciążonej ciężkim ruchem drodze dojazdowej do wytwórni mas bitumicznych

Łatwiejszy w transporcie

Do tej pory produkcja lepiszczy gumowo-asfaltowych przy wytwórni wymagała skomplikowanych urządzeń, co ograniczało zastosowanie tej technologii – wyjaśnia dr Król.Główną zaletą lepiszcza opracowanego przez Grupę LOTOS, jest możliwość transportu asfaltu na dalekie odległości. W przypadku asfaltów modyfikowanych gumą istnieje zagrożenie, że granulat asfaltowy będzie się segregował – dodaje dr Król. – Grupa LOTOS opracowała technologię, w której ten problem został wyeliminowany.

Asfalty modyfikowane gumą są popularne w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej – opowiada Agnieszka Kędzierska, specjalista ds. technologii nawierzchni asfaltowych w spółce LOTOS Asfalt. – Dlatego kilka lat temu rozpoczęliśmy badania mające na celu opracowanie lepiszcza asfaltowego z dodatkiem gumy, produkowanego w rafinerii. Chcieliśmy stworzyć odpowiednik stosowanego dziś asfaltu modyfikowanego polimerami, klasyfikowanego wg normy EN 14023. Nowy produkt nie stwarza trudności w transporcie i magazynowaniu, a w zastosowaniach drogowych ma parametry użytkowe nie gorsze niż asfalt modyfikowany polimerami.

Pomyślne testy

Właściwości lepiszcza opracowanego przez Grupę LOTOS zostały zbadane przez laboratorium Politechniki Warszawskiej, które potwierdziło stabilność wyrobu. Zdaniem dra Jana Króla lepiszcze modyfikowane gumą zachowuje się bardzo podobnie do lepiszczy modyfikowanych polimerami i może być stosowane do warstw ścieralnych nawierzchni dróg w Polsce. Badania wykazały ponadto, że asfalt modyfikowany gumą wykazuje bardzo wysoką odporność na starzenie. Powinno to wydłużyć okres użytkowania nawierzchni drogowych.

 – Nie obawiamy się niespodzianek związanych z jakością mieszanki asfaltowej – mówi Adam Chromiec z firmy Skanska. – Chcemy korzystać z asfaltu modyfikowanego gumą przy realizacji naszych projektów. Nie tylko dzięki jakości tego produktu, ale również jego wpływu na parametry użytkowe mieszanki mineralno-asfaltowej. Jest on bardzo dobrym rozwiązaniem alternatywnym dla obecnie używanych asfaltów modyfikowanych SBS

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl