Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

28 marca br. w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS nastąpiło uroczyste zakończenie realizacji Programu 10+. W obecności Donalda Tuska premiera rządu RP oraz Aleksandra Grada ministra Skarbu Państwa przekazano do uruchomienia ostatnią instalację Programu 10+.

Działalność wydobywcza

28 marca br. w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS nastąpiło uroczyste zakończenie realizacji Programu 10+. W obecności Donalda Tuska premiera rządu RP oraz Aleksandra Grada ministra Skarbu Państwa przekazano do uruchomienia ostatnią instalację Programu 10+.

Oddana właśnie do uruchomienia instalacja odasfaltowania rozpuszczalnikowego (ROSE) to ostatnia z 50, które były budowane lub modernizowane w ramach Programu 10+. W zawrotnym, jak dla tej skali projektów, tempie 43 miesięcy, czyli 3,5 roku 3500 pracowników realizowano prace budowlane. O wielkości projektu świadczy także jego wartość, bowiem projektowanie, budowa oraz zakupy sprzętu warte są około 5,5 mld złotych. Zmodernizowanie gdańskiej rafinerii, zwiększenie potencjału przerobu o 75% z równoczesnym podniesieniem stopnia konwersji surowca, dały Grupie LOTOS znaczącą i stabilną pozycję rynkową oraz podstawy dalszego, zrównoważonego rozwoju opartego na przyjętej strategii na lata 2011-2015.

Wdrożenie Programu 10+ rozszerza możliwości produkcyjne firmy, ale beneficjentem jest gospodarka całego kraju, a w szczególności regionu pomorskiego – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A.

Tak duże przedsięwzięcie, jakim był Program 10+ nie mogłoby się udać bez ścisłej współpracy z głównym właścicielem, czyli Ministerstwem Skarbu Państwa  i wcześniej Naftą Polską oraz władzami samorządowymi. Realizacja Programu 10+, która została wpisana w lutym 2007 roku do rządowego dokumentu opisującego politykę dla przemysłu naftowego w kraju, to przykład udanego połączenia strategicznych celów Polski z działaniem prorynkowym.

Rosnący rynek paliw

Wg niezależnych analiz konsumpcja oleju napędowego w kraju rośnie z roku na rok. Jest to trend stały, który będzie się utrzymywał również przez następne lata – to zjawisko nazywane jest „dieselizacją rynku”. Przed realizacją Programu 10+ do Polski importowano ponad 4 mln ton tego paliwa, tj. około 1/3 całkowitej jego konsumpcji. Grupa LOTOS skutecznie zastępuje import zwiększoną, własną produkcją i to najwyższej jakości oleju napędowego.

- Dziś z każdej baryłki ropy naftowej LOTOS jest w stanie uzyskać większą pulę najwyższej jakości oleju napędowego, na który popyt w Polsce stale rośnie. Większa produkcja paliw przez LOTOS, a zwłaszcza oleju napędowego i paliwa lotniczego  o ponad 2,5 mln t rocznie, oznacza niemal 100% zbilansowanie rynku paliw, co zapewnia wzrost bezpieczeństwa energetycznego krajowej gospodarce. – powiedział Maciej Szozda, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. handlu Grupy LOTOS S.A.

Skok w przyszłość

Z idei, która zrodziła się 10 lat temu powstała jedna z najnowocześniejszych rafinerii w Europie. Dzięki uruchomieniu nowych instalacji rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku osiąga dziś najwyższe standardy produkcyjne. Nowe technologie umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu odsiarczania produktów oraz minimalizują uciążliwy wpływ procesów produkcyjnych na środowisko.

- Realizacja Programu 10+ pozwoliła Grupie LOTOS na dołączenie do elitarnego grona najnowocześniejszych rafinerii w Europie – powiedział Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS S.A.

Bezpiecznie i zgodnie z planem

Program 10+ był realizowany we współpracy z renomowanymi, międzynarodowymi firmami inżynieryjnymi, co zagwarantowało Grupie LOTOS uzyskanie zaplanowanych celów związanych ze stabilną, zgodną z harmonogramem i budżetem realizacją całej inwestycji. Przerób ropy naftowej na poziomie 10,5 mln ton rocznie i produkcja paliw gwarantują utrzymanie stabilnej pozycji na rynku paliw przez następne 10-15 lat.

- Historia 10+, to modelowy przykład realizacji strategicznej, z punktu widzenia spółki i polskiej gospodarki, inwestycji przemysłowej zakończonej pełnym sukcesem. – powiedział Zbigniew Paszkowicz, dyrektor ds. rozbudowy rafinerii Grupy LOTOS S.A. – Program inwestycyjny opracowano w taki sposób, aby był możliwy do zrealizowania w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych i zabezpieczał przed wystąpieniem ewentualnych ryzyk.

Rozpoczęcie realizacji programu inwestycyjnego poprzedziły analizy, studia, wybory koncepcji. Budowa nowoczesnej, rafinerii była złożonym wyzwaniem biznesowym. Ten ambitny projekt wymagał zarówno ogromnych, jak na polskie realia nakładów finansowych, ale był też niespotykanym do tej pory w naszych warunkach przedsięwzięciem inżynieryjnym. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników koncernu i najlepszych specjalistów spoza firmy, przygotowano projekt, który terminowo i zgodnie z planem doprowadzono do finału. Warto podkreślić, że Program 10+ zrealizowano z sukcesem w okresie światowego kryzysu finansowego lat 2008-2009. 

- Finansowanie Programu 10+ nie ogranicza realizacji innych celów strategicznych Grupy LOTOS, potwierdzając tym samym możliwości i właściwy kierunek rozwoju. – powiedział Mariusz Machajewski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. finansowych Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2010 roku wyniosło 5010 osób. Po czterech kwartałach ubiegłego roku przychody ze sprzedaży LOTOSU wzrosły do poziomu 19,7 mld zł, co oznacza wzrost o 36% rok do roku. W ww. czasie zysk z działalności operacyjnej koncernu wyniósł blisko 770 mln zł i był większy o 83% w porównaniu do 2009 r. Po czterech kwartałach 2010 r. LOTOS zarobił na czysto 653 mln zł.

Dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ przerób ropy naftowej w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku wyniósł w 2010 r. ponad 8 mln ton. Dla porównania w całym 2009 r. gdańska rafineria przerobiła ok. 5,5 mln ton surowca. Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w minionym roku do 31,3%. To o 3,1 punktu procentowego więcej niż w 2009 r.

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100% udziałów w spółce Geonafta LOTOS zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej do 2015 r.

Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.(58) 308 75 70, (0) 505 050 454, e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl