Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Obradowało Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. Spółka wypłaci dywidendę

Header
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ogólne 2018-06-28
Obradowało Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. Spółka wypłaci dywidendę

28 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2017. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł brutto.

Jednocześnie ZWZ Grupy LOTOS S.A. ustaliło dzień dywidendy na 12 września 2018 oraz dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2018.

Ww. decyzje są zgodne z rekomendacją Zarządu Grupy LOTOS S.A. opublikowaną 1 czerwca br.

Oprócz tego, ZWZ powzięło uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017
 • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017
 • udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2017
 • zatwierdzenia zaproponowanych zmian w statucie spółki Grupa LOTOS S.A.
 • upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
 • powołania ósmego członka Rady Nadzorczej – pana Grzegorza Rybickiego.

Na wniosek większościowego akcjonariusza obrady ZWZ odłożono do 12 lipca br.

***

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij