logo

Grupa LOTOS jest członkiem następujących krajowych i międzynarodowych organizacji:

Organizacje branżowe

 1. European Petroleum Refiners Association (Fuels Europe+CONCAWE)
 2. Związek Pracodawców Business & Science Poland
 3. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
 4. Windsor Energy Group
 5. World Petroleum Council - Polish National Committee
 6. Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu

 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 2. United Nations Global Compact

Organizacje specjalistyczne

 1. Pracodawcy Pomorza
 2. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 3. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 4. Polski Komitet Światowej Rady Energetyczne
 5. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”