Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

1. Działalność OSD Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji na terenie zakładu GL S.A. w Gdańsku oraz na terenach do niego przyległych na podstawie posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 31 grudnia 2030 roku. Koncesja została udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/238/612/W/2/2001/AS z dnia 5 września 2001 i zmieniona Decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  nr PEE/238A/612/W /1/2003/MS z dnia 30 czerwca 2003, nr DEE/238-ZTO/612/W/OGD/2010/BP z dnia 12 lipca 2010 roku, nr OGD.4111.18.2020.612.WA z 04 stycznia 2021 r. GL S.A. jest odpowiedzialna za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty oraz jej rozbudowę.

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Grupa LOTOS S.A. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-471 1-42(4)/2011/612/ŁG z dnia 12 stycznia 2011 r. została wyznaczona na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

OSD GL SA-decyzja

Stawki za świadczone usługi dystrybucyjne są zawarte w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Taryfa Grupy LOTOS S.A. (Data publikacji 15.10.2020 r.)

Szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej określają kolejne części IRiESD.

Komórką odpowiedzialną za prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług związanych z dystrybucja energii elektrycznej jest Biuro Obrotu Surowcami - tel. (58) 308 70 43, Fax (58) 308 70 44.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji

Koncesja na obrót energią elektryczną

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej. Wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych przedstawiono w formie tabelarycznej dla grup stacji, wchodzących w skład sieci 110 kV na lata 2020-2025.

Informacja Grupy LOTOS S.A. o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł (Data publikacji: 17.09.2021 r.)

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Grupa LOTOS S.A. o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

Grupa LOTOS S.A. informuje że, w  III kwartale 2021 roku jeden podmiot wystąpił z wnioskiem o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. (Data publikacji: 17.09.2021 r.)

4. W dniu 16 października 2020 roku Grupa LOTOS S.A. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.152.2020.JJ została wyznaczona na sprzedawcę zobowiązanego na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Decyzja o wyznaczeniu Grupy LOTOS S.A. na sprzedawcę zobowiązanego (data publikacji 16.10.2020 r.)

Informacja Grupy LOTOS S.A. o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł
Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2019 rok
Taryfa Grupy LOTOS S.A.
Komunikat o publikacji IRiESD.pdf
Formularz zgłoszeniowy
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ