Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

1. Działalność OSD Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji na terenie zakładu GL S.A. w Gdańsku oraz na terenach do niego przyległych na podstawie posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 1 września 2021 roku. Koncesja została udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/238/612/W/2/2001/AS z dnia 5 września 2001 i zmieniona Decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  nr PEE/238A/612/W /1/2003/MS z dnia 30 czerwca 2003, nr DEE/238-ZTO/612/W/OGD/2010/BP z dnia 12 lipca 2010 roku nr OGD.4111.36.2017.612.BP z dnia 21 lutego 2019. GL S.A. jest odpowiedzialna za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty oraz jej rozbudowę.

koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Grupa LOTOS S.A. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-471 1-42(4)/2011/612/ŁG z dnia 12 stycznia 2011 r. została wyznaczona na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

OSD GL SA-decyzja

Stawki za świadczone usługi dystrybucyjne są zawarte w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Taryfa Grupy LOTOS S.A. (Data publikacji 15.10.2020 r.)

Szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej określają kolejne części IRiESD.

Komórką odpowiedzialną za prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług związanych z dystrybucja energii elektrycznej jest Biuro Obrotu Surowcami - tel. (58) 308 70 43, Fax (58) 308 70 44.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji

Koncesja na obrót energią elektryczną

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej. Wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych przedstawiono w formie tabelarycznej dla grup stacji, wchodzących w skład sieci 110 kV na lata 2020-2025.

Informacja Grupy LOTOS S.A. o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł (Data publikacji: 29.12.2020 r.)

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Grupa LOTOS S.A. o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

Grupa LOTOS S.A. informuje że, w  IV kwartale 2020 roku żaden podmiot nie ubiegał się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. (Data publikacji: 29.12.2020 r.)

4. W dniu 16 października 2020 roku Grupa LOTOS S.A. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.152.2020.JJ została wyznaczona na sprzedawcę zobowiązanego na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Decyzja o wyznaczeniu Grupy LOTOS S.A. na sprzedawcę zobowiązanego (data publikacji 16.10.2020 r.)

Informacja Grupy LOTOS S.A. o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł
Taryfa Grupy LOTOS S.A.
Komunikat o publikacji IRiESD.pdf
Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2019 rok
Formularz zgłoszeniowy
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ