logo

2015-06-30
Zmiana klasyfikacji i oznakowania mieszanin

Od dnia 1 czerwca 2015r. wszystkie produkty powinny być klasyfikowane i oznakowywane według Rozporządzenia nr 1272/2008 (CLP). Przed tą datą mieszaniny można było oznakowywać w dwojaki sposób: według Rozporządzenia CLP lub Dyrektywy 67/548/EWG. Zaktualizowane karty dostępne są w zakładce Karty charakterystyki.

2015-06-30
Oznakowanie – co warto wiedzieć?

Od 1 czerwca 2015r. zarówno substancje jak, i mieszaniny, oznakowujemy zgodnie z Rozporządzeniem CLP 1272/2008, stosując poniższe piktogramy:

 

Zagrożenia fizyczne:
Zagrożenia fizyczne
Zagrożenia dla zdrowia:
Zagrożenia dla zdrowia
Zagrożenia dla środowiska:
Zagrożenia dla środowiska


Do 1 czerwca 2017r. stosowane mogą być opakowania mieszanin oznakowane zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG,  o ile mieszanina została wprowadzona do obrotu przed 1 czerwca 2015r.:

Zagrożenia fizyczne:
Zagrożenia fizyczne
Zagrożenia dla zdrowia:
Zagrożenia dla zdrowia
Zagrożenia dla środowiska:
Zagrożenia dla środowiska

20132013-06-19
Zakończył się drugi etap rejestracji

31 maja br. uplynął termin rejestracji substancji produkowanych/importowanych w zakresie 100-1000 ton rocznie. ECHA poinformowała, że dokonano 9 084 zgłoszeń dla 2 923 substancji (rejestracja po raz pierwszy) oraz dla 696 substancji już zarejestrowanych przez inne podmioty do grudnia 2010 r. Z Polski w drugim terminie złożono 158 dokumentacji rejestracyjnych.
Źródło: Copyright European Chemicals Agency