logo

Dla nas jakość to nie tylko zbiór właściwości danego towaru czy usługi. Jakość rozumiemy jako filozofię postępowania firmy.

Zapewnienie jakości wytwarzanym przez nas wyrobom i usługom, na oczekiwanym przez klientów poziomie, dotyczy wszystkich aspektów działalności firmy. Troska o bezpieczne środowisko pracy oraz ochronę środowiska traktowana jest równorzędnie z jakością produkowanych wyrobów i usług.

Posiadamy certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego system zarządzania jakością, bezpieczeństwem I higieną pracy oraz środowiskiem  w zakresie: wielobranżowego utrzymania ruchu, remontów, modernizacji, projektowania, budowy i rozruchu  instalacji przemysłowych i wydobywczych ropy i gazu oraz produkcji aparatów, a także usług dźwigowych, transportu i magazynowania oraz usług kontrolno-pomiarowych i doradztwa technicznego. System spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2015. Spółka posiada również szereg dodatkowych uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego i Urzędu Dozoru Technicznego zgodnych z  PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz posiada Świadectwo uznania dla laboratorium wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Polski Rejestr Statków.