Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Złota Akcja

Grupa LOTOS z wynikiem 95 proc. zajęła trzecie miejsce w giełdowym rankingu Złota Akcja TSR 2012, organizowanym przez Grupę Onet.pl. Gala wręczenia nagród odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a nagrodę w imieniu Spółki odebrał Mariusz Machajewski, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS.

W rankingu spółek WIG20 w latach 2009 - 2011 wyróżniono trzy najlepsze spółki, wśród których, oprócz Grupy  LOTOS, znalazły się spółki: Kernel oraz KGHM Polska Miedź. W badaniu zostały uwzględnione dwa okresy – trzyletni (2009 - 2011) oraz dziesięcioletni (2002 - 2011). Na potrzeby rankingu przyjęto, że datami granicznymi są kursy zamykające dany rok kalendarzowy.

- To dla nas cenne wyróżnienie i docenienie pozycji giełdowej naszej Spółki. Wysoki wzrost notowań Grupy LOTOS w ostatnich latach miał związek z tym, że firma przygotowała się i bardzo skutecznie poradziła sobie z zagrożeniem zbliżającego się ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Istotna była także konsekwentna realizacja, przez Zarząd Grupy LOTOS, strategii rozwoju firmy, w tym również z sukcesem zakończony program rozbudowy gdańskiej rafinerii, czyli Program 10+. I nie zamierzamy na tym poprzestać – podkreśla Mariusz Machajewski, wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych Grupy LOTOS S.A. 

TSR – Złota Akcja, czyli Total Shareholder Return jest popularnym w USA wskaźnikiem, który pozwala ocenić umiejętność kreowania wartości dla akcjonariuszy przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Jest to miernik łączący dwie perspektywy, z których analizuje się wyniki przedsiębiorstwa - wewnętrzną oraz zewnętrzną. Decyzje spółki o wypłaconej gotówce, podziale, bądź łączeniu nominalnej wartości akcji są podejmowane wewnątrz organizacji i są komunikowane na zewnątrz, jako fakt – to perspektywa wewnętrzna. Zewnętrzna natomiast jest oparta o kurs akcji ustalany na wolnym rynku i uwzględnia poglądy dużej grupy inwestorów giełdowych.