Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”

Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A., w imieniu koncernu odebrał drugi raz nagrodę i tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”. W uzasadnieniu wyróżnienia podkreślono, że jest ono przyznane za „konsekwentne inwestowanie w przyszłość”. Spółka została doceniona za realizację Programu 10+.

– Dziękuję za zaszczytne wyróżnienie przekazane na moje ręce, na które zasłużyli wszyscy pracownicy Grupy LOTOS. – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A., podczas przyznania tytułu „Tego, który zmienia polski przemysł” – Bardzo trafne jest sformułowanie z ostatniej książki o legendarnym inwestorze giełdowym Warrenie Buffecie, że obsesja tworzy perfekcję. Mamy w Grupie LOTOS obsesję stworzenia super nowoczesnego koncernu naftowego, silnego na rynku, przyjaznego dla środowiska, ważnego dla bezpieczeństwa Polski. Program 10 + jest jego fundamentem. Na nim budujemy przyszłość firmy.

Nagroda została wręczona na ręce Prezesa Olechnowicza podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 stycznia 2010 r. w Warszawie, po zakończonym forum organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Warto przypomnieć, że pierwszą nagrodę i tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” dla Prezesa Olechnowicza oraz Grupy LOTOS S.A przyznano już w 2003 r.

Nagroda za 10+

W uzasadnieniu wyróżnienia zaznaczono, że Program 10+, realizowany przez Grupę LOTOS, jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym wkomponowanym w plany rozwoju należącej do koncernu rafinerii w Gdańsku. Prace rozpoczęte w okresie dobrej koniunktury, kontynuowano konsekwentnie mimo znaczącego pogorszenia warunków zewnętrznych w związku ze spowolnieniem gospodarczym. Realizowana inwestycja – Program 10+, która znacznie podnosi konkurencyjność rafinerii, zapewnia wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia oraz własne wydobycie ropy. Fundatorzy nagrody podkreślili także, bezpośrednie korzyści dla środowiska, ponieważ przy rozbudowie instalacji stosowane są najbardziej zaawansowane technologie dostępne w przemyśle naftowym, zapewniające wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujące uciążliwy wpływ na środowisko.

O Forum

„Zmieniamy Polski Przemysł” już od 10 lat towarzyszy polskim przeobrażeniom gospodarczym. Projekt obejmuje konferencje, debaty publiczne i spotkania, które znajdują odzwierciedlenie w publikacjach branżowych mediów. Organizatorzy i uczestnicy wspólnie starają się promować to, co sprzyja rozwojowi gospodarki, co stymuluje jej wzrost. W obradach Forum wzięło udział około tysiąca najważniejszych osób w polskiej i europejskiej gospodarce oraz ponad 80 panelistów. O sprawach najważniejszych dla gospodarki, jak co roku, dyskutowali przedstawiciele zarządów czołowych polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele rządu i parlamentu, eksperci o uznanej pozycji.

Kryzys, czyli szansa

Podczas sesji ogólnej forum „Zmieniamy polski przemysł”, które odbyło się 25 stycznia br., omawiano wiele ważnych dla gospodarki krajowej tematów. Zaproszeni prelegenci poruszali m.in. temat działań antykryzysowych, innowacyjności, prognoz koniunktury dla Polski i Europy oraz warunków wykorzystania spowolnienia gospodarczego dla wzrostu firm.

Warto przypomnieć, że Grupa LOTOS jest liderem wśród polskich przedsiębiorstw przeciwdziałających kryzysowi finansowemu i jako pierwsza firma w kraju ogłosiła, w lutym 2009 r., Pakiet Antykryzysowy, dzięki któremu w minionym roku zaoszczędziła ponad 0,5 mld zł.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i Petrobalticu (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec września 2009 wyniosło 4910 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LOTOS-u po trzech kwartałach br. osiągnęły wysokość blisko 10,3 mld zł. Zysk z działalności kontynuowanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie blisko 660 mln zł, a zysk operacyjny uplasował się na poziomie ok. 340 mln zł.

Moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wynoszą aktualnie 6 mln ton ropy naftowej rocznie. Udział koncernu w rynku paliw ogółem wzrósł w pierwszym półroczu 2009 do 27,5%. To o blisko 4% więcej niż w pierwszym półroczu 2008. Poprzez spółkę zależną LOTOS Norge koncern obecny jest również na norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze. W ramach realizowanego Programu 10+ rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku zwiększy do końca 2010 r. projektowe zdolności przerobowe do 10,5 mln ton rocznie. Dodatkowo, zgodnie z założeniami strategii do 2012 r., spółka planuje osiągnąć wzrost udziału w krajowym rynku paliw do 30%.