Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Program praktyki i staży „Wsparcie na starcie” z Certyfikatem PSZK

Ekspercki Zespół Audytorów Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami włączył Program praktyki i staży „Wsparcie na starcie” Grupy LOTOS S.A. do Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk przyznając mu Certyfikat „Staże i Praktyki Wysokiej Jakości”.

Weryfikacja standardów organizacji i programu przebiegała wieloetapowo. Objęła m.in.: wypełnienie i ocenę kwestionariusza badawczego, wywiady pogłębione z Opiekunami oraz Praktykantami, a także dodatkowe elementy zewnętrznej weryfikacji wynikające z metodologii procesu certyfikacji. Program został poddany szczegółowej analizie pod kątem wszystkich obszarów uznanych za kluczowe przy organizacji staży i praktyk wysokiej jakości, tj.: przygotowania do realizacji programu i rekrutacja, umowy, walor edukacyjny, opieka i mentoring, ocena efektywności programu.

Celem organizacji praktyk i staży jest m.in. umożliwienie młodym ludziom uzyskania cennego doświadczenia poprzez zastosowanie wiedzy w praktyce. Praktykanci i stażyści stanowią wsparcie dla komórek organizacyjnych w okresie urlopowym, mają też duży wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku naszej firmy, jako pracodawcy. W związku z tym zdecydowaliśmy się odświeżyć i udoskonalić nasz Program praktyk i staży, zadbać o większe wsparcie dla Opiekunów , atrakcyjniejszą formę dla stażystów i praktykantów oraz lepszą komunikację. Cieszy nas uzyskany Certyfikat „Staże i Praktyki Wysokiej Jakości”, ponieważ przyczyni się do kreowania pozytywnego wizerunku naszej firmy, a także ułatwi nam pozyskiwanie najlepszych praktykantów i stażystów.

Dziękujemy za przychylność Kierowników, Opiekunów i wszystkich pracowników Grupy LOTOS dla uczestników Programu. To dzięki Państwu młodzi ludzie gromadzą zapas ważnych doświadczeń i umiejętności, a Grupa LOTOS ma szansę pokazać swój profesjonalizm, przyjazne nastawienie i atmosferę pracy.