Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

LOTOS w kolejnej odsłonie RESPECT Indeks

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ogłosiła dziś nazwy spółek, które przeszły pomyślnie weryfikację III edycji projektu RESPECT Indeks. Projekt ten ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Jednocześnie mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą charakteryzują m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny.

RESPECT: Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency.
– Wartość społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI) na świecie stale wzrasta – powiedział Kajetan Szelesny, kierownik Biura Relacji Inwestorskich, Grupy LOTOS S.A. – Obecny klimat biznesowy, zachęca inwestorów, do przyjrzenia się spółkom giełdowym również od strony podejmowanych przez nie działań społecznych. Transparentna i otwarta polityka informacyjna, która potwierdza naszą wiarygodność wśród interesariuszy oraz stwarza możliwości jej szerokiej oceny, to ważny element naszej strategii CSR. Jest to dla nas jedna z podstaw budowy wartości przedsiębiorstwa. Ponowne zakwalifikowanie się Grupy LOTOS do notowania RESPECT Index stanowi dla nas potwierdzenie zaufania rynku i interesariuszy.

Warto przypomnieć, że badanie przeprowadzone przy współpracy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wyłoniło przedsiębiorstwa zaangażowane w działania z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nad prawidłowością procesu oceny czuwał audytor badania – firma Deloitte. Analizą objęte zostały spółki notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, o najwyższej płynności. Następnie oceniano praktyki tych spółek w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Finalny etap weryfikacji zakończyła ankieta, której zakres obejmował następujące zagadnienia: strategia CSR w spółce, strategia SRI w spółce, stosunek spółki do ochrony środowiska i działania podejmowane w celu ograniczenia zanieczyszczeń.

Grupa LOTOS prowadzi działalność z uwzględnieniem aspektów CSR w każdym obszarze funkcjonowania, co jest zauważane i doceniane przez otoczenie. Koncern znalazł się w wąskiej grupie firm nominowanych do IX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, zwanej  „Polskim Gospodarczym Noblem”, w kategorii "Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu". Po raz trzeci Grupa LOTOS została doceniona w konkursie na najlepsze raporty społeczne w Polsce. Spółka otrzymała również wyróżnienie za udane włączenie kwestii społecznych i środowiskowych do raportowania zintegrowanego, podczas IV edycji konkursu „Raporty Społeczne”.