logo

MOL

Założona w 1996 roku spółka LOTOS Paliwa (od grudnia 2022 roku MOL Polska*) zarządza siecią ponad 400 dogodnie zlokalizowanych stacji paliw w całym kraju.

Wszystkie stacje sieci LOTOS oferują doskonałej jakości paliwo, która posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. W ramach sieci funkcjonuje 32 tzw. Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz przy drogach ekspresowych S3 oraz S7.

Stacje oferują szeroką ofertę usług i produktów. Stacje charakteryzuje miła, sprawna i fachowa obsługa Klienta, szeroki wachlarz dostępnych usług przystacyjnych: sklep, ofertę gastronomiczną, myjnie.

W 1992 roku Rafineria Gdańska uruchomiła pierwszą stację firmową w Redzie koło Gdyni. W czerwcu 1995 roku, trzy lata po uruchomieniu pierwszej własnej stacji, Rafineria Gdańska S.A. rozpoczęła tworzenie sieci patronackich, a w 1996 roku powołała spółkę zależną Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o., której zadaniem była budowa i zarządzanie siecią stacji paliw. Początkowo tylko stacje patronackie promowały logo Rafinerii na terenie całego kraju. W listopadzie 2002 roku, w wyniku restrukturyzacji wewnętrznej Rafinerii Gdańskiej, której celem było utworzenie Grupy LOTOS, Spółka została przekształcona w LOTOS Paliwa. Nowo utworzona Spółka otrzymała zadanie zbudowania jednolitej sieci stacji paliw. Od grudnia 2022 roku Spółka LOTOS Paliwa zmienia się w MOL Polska* i sprawuje kontrolę nad 416 stacjami funkcjonującymi pod szyldem LOTOS.

Głównym zakresem działalności Spółki pozostają w dalszym ciągu zarządzanie siecią stacji paliw i rozwój sieci sprzedaży detalicznej.

W 2006 roku został uruchomiony na stacjach LOTOS system kart flotowych „Biznes”, skierowany do firm oraz instytucji posiadających samochody osobowe, dostawcze oraz inne środki transportu. Program LOTOS Biznes oparty jest na kartach paliwowych, dzięki którym można dokonywać zakupów bezgotówkowych na stacjach sieci LOTOS.

*MOL Polska jest przedmiotem toczącego się postępowania rejestracyjnego

LOTOS Paliwa Ceryfikat ISO 9001 PL
LOTOS Paliwa Certyfikat ISO 9001 EN
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

 

Dokumenty dotyczące planu podziału LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z dnia 22.08.2022 r.

 

Plan Podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o. z dnia 22.08.2022 r. wraz z załącznikami

Plan Podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o. z dnia 22.08.2022 r. wraz z załącznikami

Zgoda jedynego wspólnika spółki dzielonej oraz spółki przejmującej na odstąpienie od niektórych wymogów w związku z podziałem

Oświadczenie jedynego wspólnika w sprawie odstąpienia od wymogów w procedurze podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o.

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki Dzielonej za trzy ostatnie lata obrotowe

Sprawozdanie finansowe 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie finansowe 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie finansowe 2021_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2021_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2021_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki Przejmującej za cały okres działalności Spółki Przejmującej

Sprawozdanie z działalności za 2021 LOTOS SPV5 sp. z o.o..pdf
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok LOTOS SPV5 sp. z o.o..pdf

 

 

Dokumenty dotyczące planu podziału LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z dnia 15.06.2022 r.

Plan Podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o. z dnia 15.06.2022 r. wraz z załącznikami

Plan Podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o. z dnia 15.06.2022 r. wraz z załącznikami

Zgoda jedynego wspólnika spółki dzielonej oraz spółki przejmującej na odstąpienie od niektórych wymogów w związku z podziałem

Zgoda jedynego wspólnika spółki dzielonej oraz spółki przejmującej na odstąpienie od niektórych wymogów w związku z podziałem spółki LOTOS Paliwa sp. z o.o.

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki Dzielonej za trzy ostatnie lata obrotowe

Sprawozdanie finansowe 2018_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie finansowe 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie finansowe 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2018_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2018_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki Przejmującej za cały okres działalności Spółki Przejmującej

Sprawozdanie z działalności za 2021 LOTOS SPV1 sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok LOTOS SPV1 sp. z o.o.
(Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności LOTOS SPV 1 Sp. z o.o. nie zostało jeszcze zatwierdzone na dzień 15.06.2022 r.)