logo

LOTOS Exploration & Production Norge (LOTOS Norge) prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do Grupy Kapitałowej LOTOS Upstream, w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego LOTOSU na Morzu Północnym i Norweskim.

Na koniec 2017 roku LOTOS Norge było udziałowcem 26 koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie złóż węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Ponadto, w ramach rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2017 (Awards in Predefined Areas), w dniu 16 stycznia 2018 roku spółka otrzymała od władz norweskich ofertę 2 nowych koncesji: PL918S oraz PL910. Po przyjęciu nowych koncesji przez władze Spółki, łączna liczba koncesji w Norwegii wzrośnie do 28.

Wydobycie LOTOSU ze złóż norweskich w roku 2017 kształtowało się na średnim poziomie 17,0 tys. boe/dzień, co stanowi 74% łącznego wolumenu Segmentu. Według stanu na koniec 2017 roku, rezerwy 2P złóż bałtyckich to 39,3 mln boe (w tym: 2,9 mln ton ropy oraz 2,7 mld m3 gazu ziemnego), co stanowi 45% łącznych rezerw Segmentu.

Kluczowe aktywa w ramach posiadanych koncesji uwzględniają:

Obszar Heimdal (zakup w grudniu 2013 roku) obejmujący:

Platforma na złożu Heimdal
Platforma na Heimdal, fot. Øyvind Hagen (Statoil)

Obszar Sleipner (zakup w grudniu 2015 roku) obejmujący:

Ponadto, LOTOS posiada 20% udział w złożu Yme, które przygotowywane jest do ponownego zagospodarowania i uruchomienia wydobycia ropy naftowej. W dniu 27 października 2017 roku partnerzy koncesji zatwierdzili Plan Zagospodarowania Złoża (ang. PDO), który w dniu 19 grudnia 2017 roku został złożony do Ministerstwa Ropy i Energii celem zatwierdzenia. Zasoby wydobywalne złoża Yme to 12,9 mln bbl ropy naftowej dla udziału LOTOS. Rozpoczęcie komercyjnej produkcji ze złoża planowane jest w 1 połowie 2020 roku.

Obok udziałów bezpośrednio w złożach, LEPN w ramach posiadanych koncesji jest także udziałowcem w infrastrukturze gazowej w obszarach Heimdal (5%) i Sleipner (15%), które stanowią centra przetwarzania oraz transportu gazu i kondensatu (tzw. huby gazowe) o strategicznym znaczeniu dla eksportu gazu z Norwegii do Europy Centralnej oraz Wielkiej Brytanii. 

Siedziba spółki LOTOS Exploration & Production Norge mieści się w Stavanger.