logo

Klauzule CSR

Grupa Kapitałowa LOTOS, kierując się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), buduje swoją kulturę organizacyjną w oparciu o system wartości etycznych. Realizacja Programu etycznego i obowiązujący Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS stanowią nasze szczególne zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów postępowania.

Dokładamy starań, by uznawane przez nas normy i zasady postępowania były zrozumiałe dla partnerów, z którymi współpracujemy lub którzy ubiegają się o współpracę z nami. W tym celu w 2014 roku Grupa Kapitałowa LOTOS przyjęła katalog Klauzul CSR. Systematyzuje on wszelkie dotychczas obowiązujące zapisy o tym charakterze stosowane przez spółki grupy kapitałowej w zapytaniach ofertowych i umowach. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Klauzule zostały przygotowane w języku polskim i angielskim:

CSR Standards for Contractors of Grupa LOTOS S.A. Capital Group
Standardy CSR dla Kontrahentów Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.