logo

 

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Informujemy, że w dniu 03.01.2024 roku nastąpiło połączenie spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035335 („ORLEN Ochrona”) ze spółką LOTOS Ochrona sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068276 („LOTOS Ochrona”).

Zawiodomienie w formacie pdf.: Zawiadomienie o połączeniu 03.01.2024


Po aktualne informacje zapraszamy na stronę www.orlenochrona.pl