logo

Informacja o Zasadach Ochrony Danych Osobowych w LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. RODO 

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w LOTOS Paliwa Sp. z o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.

Administrator danych

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia administrator danych: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.,wyznaczyła Pana Macieja Byczkowskiego na Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iod@lotospaliwa.pl

Osoby, których dane dotyczą mogą także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych
LOTOS Paliwa
Ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Realizacja praw osób których dane są przetwarzane:

Żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie realizacji jej uprawnień w zakresie:

  1. prawa dostępu do informacji, w tym prawa do kopii danych (art. 15 RODO);
  2. prawa do sprostowania danych (art. 16 RODO);
  3. prawa usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  4. prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  5. prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  6. prawa do sprzeciwu (art. 21 RODO);
  7. prawa do niepodlegania automatycznym rozstrzygnięciom indywidualnym (art. 22 RODO).

należy zgłaszać bezpośrednio do Koordynatora ds. żądań dotyczących danych osobowych (osobiście, listownie, telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną)

LOTOS Paliwa
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. 801 345 678
tel. 58 326 43 00
e-mail: odo@lotospaliwa.pl 

Zgłoszenia naruszeń dot. danych osobowych

Zgłoszenia naruszeń dot. danych osobowych należy zgłaszać bezpośrednio do Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych:

LOTOS Paliwa
Ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. 801 345 678
tel. 58 326 43 00
e-mail: odo@lotospaliwa.pl