logo

Administrowanie danymi

Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135 80-718 Gdańsk jako administrator danych osobowych przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w tym obszarze oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. Osoby odwiedzające nasze serwisy internetowe i podające swoje dane osobowe są informowane o obowiązujących zasadach ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy internetowe Grupy LOTOS S.A. jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub zgoda w przypadku, gdy o jej wyrażenie zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. szanuje prywatność użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.lotos.pl (dalej jako „Serwis”). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Grupy LOTOS S.A. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek trzeciej stronie.

Grupa LOTOS S.A. w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosuje pliki Cookies (tzw. "ciasteczka"). Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownicy Serwisu, w każdym momencie mogą dokonać zmiany ustawień plików Cookies w sposób wskazany poniżej.

Zarządzanie ustawieniami plików Cookies

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików Cookies w ustawieniach. Jednocześnie informujemy, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

W celu zarządzania ustawieniami Cookies należy wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, której Państwo używają i postępować zgodnie z instrukcjami:

-         Internet Explorer
-         Chrome
-         Safari
-         Firefox
-         Opera

-         Android
-         Safari
-         Windows Phone
-         Blackberry

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

Mechanizm plików Cookies na stronach internetowych Serwisu

Serwis *.lotos.pl stosuje dwa typy plików Cookies: 

  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

Wykaz plików Cookies na stronach internetowych Serwisu

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

CMS

Sesyjny

Przechowuje identyfikator sesji

ankieta

Trwały

Informacja o oddaniu głosu w ankiecie i blokada ponownego głosowania

kontenerIdBloku

Trwały

Informacja związana z jednorazowym wyświetleniem banneru popup.

__utmz   

 Trwałe

Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik

__utma

 Trwałe   

Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika

__utmc 

Sesyjne

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

__atuv

Trwałe

Przechowują aktualną liczbę udostępnień strony

_fbp

Trwałe

Przechowują informacje o użytkowniku, używane do targetowania

 

Przechowywanie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Odnośniki do innych stron internetowych

Obce strony internetowe, do których może odsyłać nasz Serwis, mogą używać także innych plików Cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”) do podmiotów mających siedzibę w tak zwanych „państwach trzecich”. Mając jednak na uwadze wykonywanie usług i zadań przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury informatycznej (IT), możemy zlecać realizację określonych czynności renomowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. 

W powyższych przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku takiego stwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Grupy LOTOS S.A. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane. Zastosowany sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO „Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych”.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania), w wyniku którego mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora.

Aktualizacja Polityki prywatności

W przypadku aktualizacji niniejszej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany w powyższych zapisach.