logo

Pion Zakupów w Grupie LOTOS odpowiada za:

W Pionie Zakupów funkcjonują 4 Działy Zakupowe, różniące się zakresem realizowanych działań.

Dział Zakupu Materiałów , zakresy realizowanych zakupów:

Dział Zakupu Robót i Usług, zakresy realizowanych zakupów:

Dział Zakupów Korporacyjnych, zakresy realizowanych zakupów:

 

Dział Wsparcia Procesów Zakupowych, zakres działania:    

Z pracownikami Pionu Zakupów można kontaktować się za pośrednictwem naszego Contact Center