logo

Grupa LOTOS S.A. jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży chemicznej, a druga firma w Polsce uzyskała w 2003 r. certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania jest obecnie oparty o wymagania następujących norm:

Pierwszym elementem ZSZ jest system zarządzania jakością, który jest zorientowany na optymalny przebieg procesów, wspiera realizację strategii Spółki, przyczynia się do zapewnienie jej właściwego funkcjonowania organizacyjnego, kulturę organizacji oraz spełnienia wymagań klienta.

Drugi element związany jest z działalnością środowiskową. Dbałość o środowisko naturalne to dla Grupy LOTOS  jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju. Technologie, które są dziś stosowane i te, które będą wdrożone w przyszłości, wychodzą naprzeciw wymaganiom ekologicznym krajowym i międzynarodowym. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego podyktowane jest ciągłą troską o otoczenie. Jego podstawowym zadaniem jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami społeczno–ekonomicznymi.

Trzeci element to system zarządzania BHP, w którym wyraźnie zaznaczona jest kwestia przywództwa i zaangażowania kadry kierowniczej oraz współudziału pracowników w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu bhp. Ten element zobowiązuje do podejmowania regularnych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejnymi elementami ZSZ są: system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz system zarządzania ciągłością działania. Grupa LOTOS S.A. jako operator usługi kluczowej, wdrożyła wymagania normy ISO 27001 oraz ISO 22301 w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych wspierających realizację usługi kluczowej. 

Ponadto, w Grupie LOTOS S.A. wdrożone są elementy normy PN-EN ISO 50001:2018 - System zarządzania energią, którego celem jest poprawa efektywności użytkowania energii oraz, w związku z potencjalną możliwością realizacji zamówień dla wojska, posiadamy system AQAP 2110.

Zintegrowany System Zarządzania został zaprojektowany jako narzędzie do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności funkcjonowania całej organizacji. Systemy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 zostały certyfikowane, co dla naszych Klientów stanowi gwarancję dbałości o jakość, dla naszego najbliższego otoczenia jest dowodem naszej troski o środowisko, a dla pracowników Grupy LOTOS jest zapewnieniem bezpiecznych miejsc pracy w myśl zasady: Żadna praca nie jest na tyle ważna i pilna, aby nie można jej było wykonać bezpiecznie.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PKN ORLEN S.A.
Certyfikat PN-EN ISO 9001
Certyfikat PN-EN ISO 14001
Certyfikat PN-EN ISO 45001