logo

LOTOS Ochrona sp. z o.o. powstała w 2003 roku.

Właścicielem 100% udziałów w spółce jest ORLEN S.A.

LOTOS Ochrona sp. z o.o. świadczy usługi dla podmiotów z Grupy Kapitałowej ORLEN znajdujących się na terenie rafinerii gdańskiej oraz na terenie LOTOS Kolej i LOTOS Petrobaltic.

Podstawowym zadaniem LOTOS Ochrona jest kompleksowe świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie przestrzegania wymogów bezpieczeństwa na terenie chronionym. Ściśle współpracujemy z właściwymi terytorialnie Komisariatami Policji.

Działania spółki opierają się przede wszystkim na profesjonalnej kadrze oraz wykwalifikowanym personelu wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, jak również na przejrzystym systemie wartości, dbałości o ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy,  wszystko to pozwala nam oferować najwyższy poziom usług.

Wszyscy pracownicy służby ochrony są Kwalifikowanymi Pracownikami Ochrony Fizycznej oraz posiadają zezwolenie do pracy z bronią.

Polityka ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN
GK ORLEN Kodeks Postępowania dla Dostawców.pdf
GK ORLEN Kodeks Postępowania dla Dostawców_ENG.PDF
Ogólne warunki umów LOTOS Ochrona (obowiązujące od 1.10.2021 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Ochrona (obowiązujące od 1.10.2021 r.)