Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

łącząc europę

Terminal przeładunkowy LNG małej skali w Gdańsku oraz usługi bunkrowania 
(projekt CEF  Synergy nr 2016-PL-SA-0011)


Grupa LOTOS S.A
. w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. analizuje projekt inwestycji budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw oraz budowy bunkierki z funkcją wytwarzania energii elektrycznej. Grupa LOTOS jest liderem projektu.

Projekt nr 2016-PL-SA-001 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Celem projektu jest analiza możliwości wejścia na nowy perspektywiczny rynek, jakim jest rynek przeładunku i bunkrowania LNG. Realizacja projektu może pozwolić w przyszłości na przeprowadzenie szeregu inwestycji, które zapewnią efekt synergii dla sektorów transportowego i energetycznego.

W ramach projektu, Grupa LOTOS i GAZ-SYSTEM są odpowiedzialne za współpracę dotyczącą budowania wspólnych kompetencji i transferu wiedzy (Zadanie 1) oraz za realizację studium wykonalności pt. „Projektowanie, budowa, właścicielstwo i eksploatacja innowacyjnych bunkierek LNG z opcją świadczenia usług generacji energii elektrycznej na potrzeby portów, z wykorzystaniem niskoemisyjnego generatora energii elektrycznej oraz silników dual/ triple fuel” (Zadanie 2).

Grupa LOTOS odpowiedzialna jest za wykonanie wstępnego studium wykonalności budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali  baza przeładunkowa bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw (Zadanie 3), oraz studium wykonalności budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali  baza przeładunkowa bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw (Zadanie 4).

Możliwe pozytywne efekty projektu to m.in.:

 • zapewnienie infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie LNG jako paliwa w żegludze morskiej w trójmiejskich portach należących do sieci TEN-T;
 • rozwinięcie infrastruktury lokalnego magazynowania LNG z możliwością jego wykorzystania zarówno do celów energetycznych, a także jako paliwo w transporcie morskim i lądowym w korytarzu TEN-T Morze Bałtyckie  Morze Adriatyckie;
 • stworzenie lokalnej infrastruktury umożliwiającej redystrybucję LNG do zastosowań w elektroenergetyce i ciepłownictwie na obszarach pozbawionych dostępu do gazu sieciowego w północno-wschodniej Polsce.

 

Czas trwania: 2.01.2017  30.09.2019
Wartość projektu: €1 747 417 
Kwota dofinansowania z Instrumentu „Łącząc Europę” Unii Europejskiej: €1 048 450
Skład konsorcjum: Grupa LOTOS S.A., GAZ-SYSTEM S.A. 

Instrument „Łącząc Europę” to instrument finansowy ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Został utworzony w celu wsparcia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej poprzez finansowanie budowy nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. Inwestowanie w infrastrukturę ma przynieść korzyści w postaci wzrostu konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.