logo

PAKIET INWESTYCYJNY I OPŁATY LICENCYJNE

Stacja Partnera wyposażana jest przez LOTOS Paliwa w standardowy pakiet inwestycyjny obejmujący elementy wizualizacji sieci LOTOS oraz wybrane elementy wyposażenie stacji. LOTOS Paliwa ponosi koszt instalacji wszystkich elementów takiego pakietu inwestycyjnego.

ELEMENTY STANDARDOWEGO PAKIETU INWESTYCYJNEGO LOTOS PALIWA:

Istnieje możliwość zakupu/dzierżawy dodatkowych urządzeń na korzystnych warunkach od preferowanych dostawców LOTOS Paliw w formie atrakcyjnego finansowania oferowanego przez instytucję finansową współpracującą ze spółką.

OPŁATY LICENCYJNE