logo

WSPARCIE MARKETINGOWE STACJI PARTNERSKIEJ

LOKALNE WSPARCIE MARKETINGOWE W OBRĘBIE STACJI ORGANIZOWANE NA OTWARCIE STACJI:

 1. Materiały marketingowe komunikujące otwarcie stacji  – banery, plakaty, naklejki na szyby 
 2. Akcje samplingowe Cafe Punkt z udziałem hostess  
 3. Promocje na otwarcie stacji:
  -  promocje rabatowe na paliwa lub/oraz gastronomię
  -  promocje z wykorzystaniem programu Navigator 
  -  promocje wśród lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi mediami (np. z rozgłośną radiową) z wykorzystaniem kart podarunkowych  
 4. Upominki do wręczania dla pierwszych klientów stacji


LOKALNE DZIAŁANIA MARKETINGOWE W MEDIACH  ORGANIZOWANE NA OTWARCIE STACJI:
Informacja o otwarciu nowej stacji z wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych* takich jak:
-  e-mail
-  prasa
-  radio

* kanały są dostosowywane do konkretnej lokalizacji, tak, aby trafiały do jak najszerszego grona odbiorców


LOKALNE DZIAŁANIA MAKETINGOWE ORGANIZOWANE DLA STACJI PO PIERWSZYM ROKU JEJ FUNKCJONOWANIA:

 1. Badanie ankietowe dotyczące satysfakcji klienta stacji partnerskiej
 2. Analiza wyników badania oraz ewaluacja przeprowadzanych działań marketingowych na stacji podczas specjalnego spotkania
 3. Organizacja wydarzenia okolicznościowego „1 urodziny stacji”

 

BONUS DLA PARTNERA: 

Unikalny upominek dla Partnera z autografem sportowca nawiązujący  do sponsoringu sportowego marki LOTOS

WSPARCIE MARKETINGOWE PRZEZ CAŁY OKRES WSPÓŁPRACY: 

 1. Ogólnopolskie promocje prosprzedażowe jednolite dla całej sieci stacji paliw LOTOS z wizerunkiem znanych sportowców oraz celebrytów. Organizacja promocji po stronie LOTOS Paliwa:
  - opracowanie mechanizmu promocji
  - zapewnienie materiałów marketingowych do prezentacji promocji
  - pokrycie kosztów pozyskania nagród dla uczestników promocji
  - komunikacja promocji w mediach (radio, telewizja, outdoor) 
 2. Pakiet materiałów reklamowych dla Programu Navigator dla stacji partnerskich (w tym: drukowany katalog) 
 3. Wsparcie w przygotowaniu indywidualnych projektów marketingowych Partnera – zaprojektowanie materiałów graficznych wg wytycznych od Partnera i zgodnie z Identyfikacją Wizualną Marki LOTOS, wydruk oraz dostawa materiałów 
 4. Wsparcie know-how z zakresu skutecznych mechanizmów promocji prosprzedażowych, marketingu i komunikacji 
 5. Bezpłatne zgłoszenie do udziału w konkursie Stacja Benzynowa Roku wraz z organizacją sesji zdjęciowej na stacji Partnera, przygotowanie formalności związanych ze zgłoszeniem
 6. Organizacja spotkania podsumowującego dla Partnerów 
 7. Pomoc doradcy/eksperta/specjalisty w zakresie marketingu – reklama, PR, wydarzenia


DODATKOWE KORZYŚCI DLA WYBRANYCH PARTNERÓW WYNIKAJĄCE Z PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI STACJI LOTOS: 

 1. Zaproszenia do udziału w wydarzeniach sportowych (mecze Reprezentacji Polski, Puchar Świata w Skokach Narciarskich) 
 2. Udział w specjalnym wydarzeniu - finału konkursu „100% jakości”