Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 
na potrzeby zawarcia umowy handlowej

 1.  Administratorem danych osobowych podanych przez Kontrahenta jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z LOTOS Paliwa można się skontaktować poprzez: adres e-mail: odo@lotospaliwa.pltelefonicznie: 801 345 678, (58) 326 43 00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@lotospaliwa.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań dotyczących zawarcia umowy handlowej z Kontrahentem.
 4. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do zbieranych danych właścicieli lub współwłaścicieli podmiotu Kontrahenta jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO).
 5. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych przedstawicieli lub reprezentantów Kontrahenta innych niż osoby, o których mowa w ust. 4, jest prawnie uzasadniony interes LOTOS Paliwa, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z realizacją działań dotyczących zawarcia umowy handlowej.
 6. Dane przetwarzane będą do czasu zawarcia umowy handlowej, a w przypadku jej zawarcia przez czas jej realizacji, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z umową. W sytuacji gdy umowa nie zostanie zawarta, dane zostaną usunięte.
 7. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Paliwa, w tym obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby przygotowania umowy; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 8. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt. 5.
 9. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z LOTOS Paliwa lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2).
 10. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe podjęcie działań dotyczących zawarcia umowy handlowej.