logo

Logo UE - CEF
Projekt LEM (czyli LOTOS Electro Mobility) zakłada pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T


Projekt LEM polega na pilotażowej budowie sieci 12 stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wraz z systemem obsługi klienta na istniejącej sieci stacyjnej spółki LOTOS Paliwa, wzdłuż korytarzy TEN-T w Polsce (Trójmiasto-Warszawa - odcinki autostrady A1 i A2).   

Projekt ma na celu zapewnienie możliwości przejazdu elektrycznym samochodom  osobowym na trasie korytarzy TEN-T oraz powszechnego dostępu do stacji ładowania różnym markom samochodów elektrycznych; zgromadzenie danych nt. wykorzystania i funkcjonowania utworzonej infrastruktury, systemu obsługi klienta. 

Pokonanie ok. 450 km trasy znad morza do stolicy (jak również w przeciwnym kierunku) pojazdem elektrycznym będzie możliwe dzięki zachowaniu odległości najwyżej  160 km pomiędzy kolejnymi punktami ładowania, zlokalizowanymi w Trójmieście (4 punkty), w Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradach A1 i A2 (6 punktów) oraz w Warszawie (2 punkty).


Czas trwania:
 11.2017 – 12.2020
Wartość projektu: € 800,953
Kwota dofinansowania: maks. € 400,477
Skład konsorcjum: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Aktualizacja:  15 listopada 2019 r.

Poniżej publikujemy raport z pierwszych 12 miesięcy działania stacji ładowania:

Niebieski szlak - Raport z pierwszych 12 miesięcy działania stacji