Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Zasady zapewnienia zgodności (Compliance) w LOTOS Paliwa 

W Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2017 roku została wdrożona „Polityka zapewnienia zgodności (Compliance)” której celem jest zapewnienie zgodności działań GK GL S.A. z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, Wartościami etycznymi oraz Standardami postępowania obowiązującymi w GK GL S.A.

Każdy Interesariusz zobowiązany jest znać i przestrzegać obowiązujące przepisy prawa a nadto regulacje wewnętrzne, wartości etyczne oraz standardy postępowania obowiązujące w GK GL S.A., co do których przestrzegania został zobowiązany i zobowiązanie to przyjął.

1.    Zakres Polityki Compliance

Polityka Compliance w szczególności obejmuje następujące zagadnienia:

2.    Realizacja zapewnienia zgodności w LOTOS Paliwa

2.1.  Nadzór nad zapewnieniem zgodności w LOTOS Paliwa pełni Koordynator ds. Polityki Compliance.

2.2.  Z koordynatorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: compliance@lotospaliwa.pl.

2.3.  Koordynator może wnioskować o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, wartości etycznych
i standardów postępowania obowiązujących w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 

2.4.  Bieżące zapewnienie zgodności (Compliance) obejmuje w szczególności następujące działania:

2.5.  Stały nadzór w zakresie wyznaczonym w Polityce Compliance obejmuje w szczególności następujące działania: