logo

System Zarządzania Zgodnością (Compliance) w LOTOS Paliwa

W 2017 roku, zgodnie z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zasadami, został w Spółce LOTOS Paliwa wdrożony System Zarządzania Zgodnością.
Celem Systemu Zarządzania Zgodnością jest:

Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Zgodnością
w LOTOS Paliwa pełni powołany przez zarząd Spółki Compliance Officer.

Z Compliance Officerem można skontaktować się poprzez: