Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności GL SA poprzez uruchomienie sprzedaży nowego produktu jakim jest wodór o bardzo wysokiej czystości (99,999). Nowy produkt ma charakter innowacyjny i obecnie nie jest  wytwarzany na rynku polskim.

Grupa Lotos S.A. zamierza wykorzystać swój potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. Wykorzystanie wodoru jako alternatywnego źródła energii przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, spowodowanych emisją gazów spalinowych z pojazdów wyposażonych w konwencjonalne silniki, szczególnie na terenie aglomeracji miejskich. W ramach projektu PURE H2 przewidziano zastosowanie wodoru także w innych branżach przemysłowych np. energetyka, przemysł spożywczy, informatyczny itp.

Stacja tankowania wodorem

Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie infrastruktury do produkcji i sprzedaży wodoru o wysokiej czystości (99,999%), spełniającego wymagania norm dla paliwa wodorowego przeznaczonego do zasilania ogniw paliwowych. W Gdańsku zostanie zbudowana instalacja oczyszczania wodoru do odpowiednich wymogów, która zostanie umiejscowiona na terenie rafinerii GL SA. Druga część zostanie zbudowana od podstaw na terenie obecnego placu składowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii przy ulicy Benzynowej. Wybudowana tu infrastruktura będzie składała się ze stacji dystrybucji czystego wodoru czyli napełniania tzw. bateriowozów (pojazdy do transportu sprężonego wodoru) oraz zintegrowanej stacji tankowania pojazdów w standardzie 350 bar (np. autobusy) i 700 bar (pojazdy osobowe). W Warszawie istniejąca już stacja tankowania paliw należąca do LOTOS Paliwa zostanie wzbogacona o odpowiednią infrastrukturę do tankowania wodoru w standardach podobnie jak Gdańsku: 350 i 700 bar. Poszczególne lokalizacje i elementy Projektu są ze sobą zintegrowane i dopasowane pod względem zdolności przerobowych i logistycznych. Instalacja oczyszczania wodoru w Gdańsku ma zdolność produkcyjną 160 kg/h wodoru, a wytworzony w ten sposób wodór trafi w całości na węzeł sprężania wodoru. Następnie przy wykorzystaniu węzła dystrybucji oraz tankowania będzie możliwa sprzedaż wodoru w Gdańsku. Do Warszawy odpowiednie ilości wodoru zostaną przetransportowane przy pomocy pozyskanych w ramach Projektu dwóch bateriowozów (trailerów), które będą wykorzystywane także dla dostaw do innych dużych odbiorców. Projekt realizowany jest przez konsorcjum Grupy LOTOS oraz LOTOS Paliwa.

Okres realizacji projektu: 12.04.2018 – 05.11.2021
Koszt realizacji projektu: 10 503 026 EUR
Wydatki kwalifikowane: 9 917 520 EUR
Wartość dofinansowania: 1 983 504 EUR

Beneficjent: Konsorcjum Grupy LOTOS oraz LOTOS Paliwa

Zgłoszony przez LOTOS projekt „PURE H2” znalazł się na liście zatwierdzonych projektów wspartych w ramach instrumentu CEF (konkurs 2017 CEF Transport Blending MAP Call II), w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.