logo

Cztery inicjatywy Grupy LOTOS znalazły się w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentującej dobre praktyki z zakresu CSR.

CSR

Cztery inicjatywy Grupy LOTOS znalazły się w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentującej dobre praktyki z zakresu CSR.

1 kwietnia podczas Targów CSR w Warszawie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało raport pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”. Jest to już 12. publikacja przygotowana w ramach cyklu FOB-u, który analizuje zgłaszane przez firmy praktyki, by w raporcie przedstawić te najbardziej inspirujące.

Tradycyjnie już dobre praktyki prezentowane są w podziale na obszary wskazane w normie ISO 26000. Portal dla dostawców jest jednym z 20 zaprezentowanych w publikacji przykładów działań podejmowanych w obszarze Uczciwe praktyki operacyjne. Z kolei Forum Inicjowania Rozwoju, którego jesteśmy współzałożycielem, oraz Biało – zielona przyszłość z LOTOSEM, to inicjatywy z naszym udziałem, które zostały docenione w obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Praktykę Rozmawiamy o LOTOSIE przedstawiono w kategorii długoletnich praktyk z zakresu pracy.

- Możemy być dumni, że podejmowane przez nas działania stanowią inspirację dla innych firm i są doceniane przez specjalistów na co dzień zajmujących się tematyką odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. W ten sposób przyczyniamy się do poprawy standardów i rozwoju polskiego rynku w tym obszarze – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS.

W najnowszym zestawieniu znalazły się aż 403 praktyki, podczas gdy w zeszłorocznej edycji było ich 262. W mniejszym stopniu wzrosło grono firm zgłaszających opisy własnych projektów. LOTOS jest w tym roku jedną z 135 organizacji w porównaniu do 106 firm w roku ubiegłym. Jednocześnie warto wiedzieć, że FOB w przypadku każdej zgłoszonej praktyki ocenia m.in. to, jak dane działanie wpisuje się w kontekst społeczny i sytuację firmy, bierze pod uwagę efektywność danego przedsięwzięcia a także skalę korzyści zarówno dla firmy jak i adresatów przedsięwzięcia oraz plany dalszego rozwoju projektów. Oznacza to, że realizacja inicjatyw LOTOSU, które zyskały miano dobrych praktyk, została pozytywnie oceniona i uznana za skuteczną przez ekspertów FOB-u.

Zachęcamy do lektury wydanych dotychczas raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” - w tym najnowszego, którego uroczysta premiera miała miejsce 1 kwietnia podczas Targów CSR. Wydarzenie to stanowi okazję do spotkania osób zainteresowanych tą tematyką, wysłuchania wypowiedzi przedstawicieli biznesu i podejrzenia tego, jak do społecznej odpowiedzialności podchodzą firmy działające na polskim rynku.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl