logo

Dodatkowe zajęcia praktyczne w szkole i na terenie zakładu, lekcje specjalistycznego języka angielskiego i stały kontakt z fachowcami z branży, mają przygotować młodych techników do dobrego startu na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Nową klasę w gdańskim Zespole Szkół Łączności patronatem objęła spółka - LOTOS Serwis.

Kariera

LOTOS Serwis Sp. z o.o. jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. LOTOS Serwis działa w branżach: mechanicznej, elektrycznej oraz automatyki i systemów sterowania. Realizuje usługi utrzymania ruchu, obsługi urządzeń i instalacji, wykonawstwa remontów oraz diagnostyczno-pomiarowe. W Zespole Szkół Łączności LOTOS Serwis zostanie patronem klasy o profilu automatyka przemysłowa, która wystartuje już we wrześniu tego roku. – Najważniejszym zadaniem technicznych szkół zawodowych jest takie przygotowanie absolwentów, aby spełniali oni wymogi swoich przyszłych pracodawców – twierdzi Jadwiga Piechowiak, dyrektor ZSŁ. – Wychodzimy więc naprzeciw tym oczekiwaniom, tworząc klasy kształcące konkretne umiejętności i przygotowując uczniów do pracy w wybranych zawodach.

Luki w edukacji
Maciej Adameczek, kierownik utrzymania ruchu automatyki w LOTOS Serwis, przyznaje, że w tej materii jest jeszcze wiele do zrobienia.
Brakuje nam młodej kadry przygotowanej do realizacji zadań związanych ze specyfika działalności LOTOS Serwis – argumentuje Maciej Adameczek. – Z rozmów, jakie prowadzimy podczas naboru pracowników jednoznacznie wynika, że kandydaci nawet jeśli posiadają dość rozległą wiedzę teoretyczną, jednak ich umiejętności praktyczne nie są satysfakcjonujące często też mają trudność z przełożeniem wiedzy teoretycznej na faktyczne sytuacje zawodowe. Wśród zajęć dodatkowych, jakie znajdą się w planie uczniów kształcących się pod patronatem LOTOS Serwis planowane są m.in. warsztaty praktyczne, które przygotują uczniów do pracy na warsztatach automatyki przemysłowej lub w służbach utrzymania ruchu automatyki, kursy teoretyczne prowadzone przez pracowników firmy, czy lekcje języka angielskiego, poszerzające umiejętności typowo techniczne. Kształcenie specjalistyczne odbywać się będzie zarówno w szkole, jak i na terenie zakładu. 

Grupa Kapitałowa  LOTOS od lat współpracuje ze szkołami technicznymi oraz uczelniami wyższymi na terenie województwa jak i całego kraju. Ze względu na profil działalności współpracuje głównie z uczelniami technicznymi m.in.: Politechniką Gdańską, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego. „Z chęcią aktywnie wspieramy działania służące podnoszeniu poziomu jakości kształcenia i przygotowywaniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry” - mówi Joanna Tyszka Dyrektor Biura  Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy LOTOS S.A. W  wszystkich naszych działaniach bardzo ważna jest dla nas kultura dzielenia się wiedzą, - dodaje J. Tyszka.

Obopólne korzyści
W ZSŁ od lat działają już klasy ściśle profilowane, patronują im: Satel, Sprint, Vectra, Vektor, UPC, Telkom-Telmor, Intel, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej czy Politechnika Gdańska. Wyposażają one szkolne laboratoria i warsztaty, organizują praktyki wakacyjne.
Klasa LOTOS Serwis nie będzie pierwszym naszym przedsięwzięciem na potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy, jestem więc pewny, że akcja przebiegnie sprawnie – zapewnia Wojciech Władziński, kierownik szkolenia praktycznego ZSŁ. – Obecnie wraz z pracownikami firmy tworzymy program nauczania ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstwa.
Obopólne korzyści są ogromne. LOTOS wychowa fachowców, którzy w przyszłości mogą zasilić szeregi pracowników firmy, jak i wielu innych podobnie sprofilowanych, szkoła zyska atrakcyjną ofertę edukacyjną, a uczniowie ciekawy program zajęć dodatkowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że lepiej wykształceni absolwenci, to wyższy poziom przyszłych studentów technicznych uczelni wyższych.
Nasi uczniowie nie mają kłopotów ze zdaniem matury i egzaminów zawodowych. Czyni to szkołę jedną z lepszych w województwie pomorskim – podkreśla Władziński.

Zapraszamy
Zespół Szkół Łączności to placówka z 65-letnią tradycją, co podkreślają umundurowani uczniowie. Kadra korzysta jednak z najnowocześniejszych metod kształcenia, angażuje przedsiębiorców, jak i fundusze unijne. Uczniowie mają dzięki temu dostęp do zajęć pozalekcyjnych i szkoleń, które pozwalają rozwijać ich pasje i zdolności. Już w trakcie nauki zdobyć można np. uprawnienia elektryczne (SEP), nauczyć się technik  poprawnego lutowania (normy IPC) oraz konstruowania i programowania  robotów.
Wybrałem tę szkołę, bo miała bardzo dobrą opinię w środowisku i odpowiadała moim zainteresowaniom.  Poza ciekawymi zajęciami zawodowymi, szkoła daje mi możliwość rozwijania zdolności organizacyjnych. Dzięki przynależności do Samorządu Uczniowskiego brałem już na przykład dwukrotnie udział w dniach otwartych szkoły, a obecnie organizujemy Noc Filmów – opowiada Jan Leśniewski, uczeń klasy pierwszej w  zawodzie teleinformatyka. – Po ukończeniu szkoły zamierzam jednocześnie kontynuować naukę zaocznie na Politechnice Gdańskiej i pracować. Myślę, że nie będę miał kłopotów ze znalezieniem pracy. Dodatkowym atutem ZSŁ jest bursa szkolna, co oznacza, że dom znaleźć mogą tu uczniowie z całej Polski. Nabór do klasy, której patronować będzie LOTOS Serwis, już w roku szkolnym 2014/2015.

Symbioza szkoły i przyszłego pracodawcy jest najważniejsza
Jadwiga Piechowiak, dyrektor ZSŁ, pedagog z 30-letnim stażem.
Najważniejszym zadaniem dzisiejszej technicznej szkoły zawodowej jest kształcenie na zamówienie, co oznacza działanie w symbiozie szkoły i przyszłego pracodawcy. Nasz partner z przemysłu, który obejmuje patronatem klasę, jasno precyzuje, w jakie umiejętności powinien wyposażony być absolwent i wspólnie staramy się osiągnąć ten cel budując spójny program nauczania. Daje to szkole nieoceniony dostęp do zajęć praktycznych i wsparcie merytoryczne. Dzięki współpracy z LOTOS Serwis uczniowie naszej szkoły będą mieli między innymi możliwość odbywania praktyk z zakresu automatyki nie tylko w warunkach szkolnych, ale również w rzeczywistym zakładzie. Ufamy, że osiągniemy dzięki temu zamierzony efekt, czyli wykształcimy specjalistyczną kadrę, przygotowaną do pracy na konkretnym stanowisku

Kształcenie na zamówienie jest dziś nieodzowne
Zbigniew Canowiecki, prezes zarządu „Pracodawcy Pomorza”, największej i najskuteczniejszej organizacji przedsiębiorców i pracodawców na Pomorzu.
Kształcenie na zamówienie odpowiada zapotrzebowaniu na obecnym rynku pracy. Dziś pracodawcy oczekują średniej kadry technicznej wykształconej w sposób zapewniający indywidualne zapotrzebowanie firm w specjalizacjach, często bardzo wąskich, ale istotnych dla rozwoju danego przedsiębiorstwa. Jak zwykle Grupa Lotos jest liderem, tym razem w zakresie szkolnictwa zawodowego, oczekując od zatrudnianych przez siebie pracowników specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę przy nowoczesnej  produkcji. Realizowanie przez techniczne szkoły zawodowe celowanego wykształcenia jest dziś rzeczą nieodzowną a współpraca z firmami koniecznością i wymogami współczesności.

LK2