logo

Uruchomienie 158 stacji w segmencie ekonomicznym w 3 lata oraz skuteczne zarządzanie stacjami paliw przyczyniły się do umocnienia pozycji sieci LOTOS na rynku detalicznym.

Działalność handlowa

Uruchomienie 158 stacji w segmencie ekonomicznym w 3 lata oraz skuteczne zarządzanie stacjami paliw przyczyniły się do umocnienia pozycji sieci LOTOS na rynku detalicznym.

W 2011 r. LOTOS stworzył od podstaw swój własny segment ekonomiczny stacji paliw. Dzięki temu marka LOTOS pojawiła się w ok. stu nowych miejscowościach na terenie całej Polski, przyczyniając się do powstania ok. 1,5 tys. nowych miejsc pracy.

Większość stacji otwarta została poza dużymi aglomeracjami – w miejscowościach, gdzie pojawienie się pierwszej lub kolejnej stacji paliw to ważny element mikro-rynku. Dla lokalnych społeczności najczęściej przynosi to stabilizację cen paliw i rywalizację stacji o klienta.

Klienci cały czas zachowują dużą wrażliwość na ceny paliw a nasz segment ekonomiczny dobrze wpisuje się w te oczekiwania. Ceny detaliczne na stacjach własnych LOTOS Optima utrzymujemy poniżej średnich cen w Polsce – mówi Paweł Lisowski, prezes zarządu spółki LOTOS Paliwa.

Efektywne zarządzanie i dobre paliwa

O efektywności danej placówki świadczy nie tylko poziom marż, ale i poziom kosztów, a co się z tym wiąże – również sprawne zarządzanie danym obiektem.

Przy nieco mniejszym wachlarzu usług względem oferty stacji premium, na bieżąco dopasowujemy politykę cenową w każdej lokalizacji tak, aby maksymalizować efektywność. W rezultacie takich działań LOTOS Optima miejscami ma sprzedaż paliw porównywalną do naszego segmentu stacji premium – dodaje Paweł Lisowski.

Większa sieć – więcej klientów flotowych

Dynamiczna budowa segmentu ekonomicznego – 158 stacji w 3 lata – przyniosła jeszcze jeden pozytywny efekt dla całej sieci LOTOS. Nowe lokalizacje to rozszerzenie oferty programu flotowego LOTOS Biznes zarówno dla ruchu tranzytowego, jak i przedsiębiorstw o zasięgu krajowym.

Niezależne stacje prywatne i duże sieci nadal pozostawiają pewną niszę na rynku, którą LOTOS Optima umie z powodzeniem zagospodarować. Plany zakładają uruchomienie do końca 2015 r. jeszcze kilkudziesięciu obiektów. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS jest osiągnięcie 10% udziału w rynku detalicznym do końca 2015 r. Po trzech pierwszych miesiącach br. udział ten wynosi 9,2%.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl