logo

Na wszystkich skontrolowanych przez UOKiK stacjach paliw sieci LOTOS inspektorzy potwierdzili jakość paliw zgodną z wyznaczonymi normami. Taki sam wynik kontroli stacji LOTOSU urząd raportował po kontroli w 2013 roku.

Działalność handlowa

Na wszystkich skontrolowanych przez UOKiK stacjach paliw sieci LOTOS inspektorzy potwierdzili jakość paliw zgodną z wyznaczonymi normami. Taki sam wynik kontroli stacji LOTOSU urząd raportował po kontroli w 2013 roku.

UOKiK opublikował raport z przeprowadzanej od 20 stycznia do końca 2014 roku kontroli stacji paliw. Celem kontroli było sprawdzenie tego, czy parametry paliw sprzedawanych na stacjach sieci spełniają określone normy jakościowe. Badanie objęło swoim zasięgiem 71 placówek sieci LOTOS zlokalizowanych na terenie całej Polski.

LOTOS dokłada wszelkich starań, aby paliwa sprzedawane na stacjach sieci spełniały wszystkie wymagane prawem normy jakościowe – podkreśla Paweł Lisowski, prezes spółki LOTOS Paliwa – Dodatkowo, by sprostać wymaganiom naszych klientów, utrzymujemy ceny sprzedawanych paliw na atrakcyjnym poziomie. Najwyższej jakości paliwa po atrakcyjnych cenach to hasło naszej sieci ekonomicznej – LOTOS Optima.

Działania projakościowe zaczynają się już u producenta, czyli w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, zaliczanej do grona najnowocześniejszych tego typu zakładów na świecie. W dalszym etapie paliwo trafia do nowoczesnych baz magazynowych położonych na terenie kraju. Wszystkie bazy spełniają wysokie wymagania polskich i europejskich przepisów. Transport paliw z rafinerii na bazy realizuje wyspecjalizowana spółka LOTOS Kolej – drugi największy przewoźnik kolejowy w kraju. Na stacje LOTOS, paliwa są już rozwożone cysternami samochodowymi. Od 2013 roku spółka LOTOS Paliwa wykorzystuje autocysterny wyposażone w jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów nadzoru nad ładunkiem, którego elementami są elektroniczne zabezpieczenia cystern i monitoring tras pojazdów oparty o geolokalizację.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl