Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

W związku z opracowaniem nowego modelu kalkulacji marży, Grupa LOTOS powraca do regularnej publikacji tych danych począwszy od stycznia br. Równolegle spółka udostępnia zaktualizowaną, dostosowaną do nowej struktury uzysków metodykę, uwzględniającą zwiększoną w ostatnich miesiącach kompleksowość rafinerii w Gdańsku.

Działalność rafineryjna

Modelowa marża rafineryjna umożliwienia ocenę wpływu zmian cen surowców i produktów na światowych rynkach na zyskowność zakładu Grupy LOTOS. Spółka dzieli się tymi danymi regularnie już od października 2011 r. W grudniu 2018 r. gdański koncern (jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej) dodatkowo zwiększył częstotliwość publikacji tego parametru, wprowadzając, oprócz wartości miesięcznej, również publikację (od poniedziałku do piątku o godz. 8.00 rano) dziennej modelowej marży rafineryjnej, której wartość odzwierciedla średnią kroczącą z ostatnich 5 dni. Ta funkcjonalność umożliwia stałe monitorowanie zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego dla branży rafineryjnej.

W trosce o maksymalnie miarodajne dane Grupa LOTOS dwukrotnie w swojej historii aktualizowała metodologię kalkulacji modelowej marży rafineryjnej, uwzględniając zarówno kolejne modernizacje zakładu, jak i istotne zmiany w otoczeniu rynkowym. W związku z systematycznym procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającym się wolumenem produkcji, dla zachowania przejrzystości komunikacji z rynkiem kapitałowym w październiku 2019 r. podjęto decyzję o zawieszeniu publikacji modelowej marży rafineryjnej. W jej miejsce spółka rozpoczęła publikację miesięcznej struktury wytworzenia produktów rafineryjnych.

Wnikliwa analiza nowej struktury uzysków produktów od czasu zakończenia Projektu EFRA, a także szeregu pomniejszych inwestycji poprawiających efektywność przerobu (w tym Węzła Odzysku Wodoru), pozwoliła na opracowanie nowej metodyki kalkulacji marży modelowej. W swojej zaktualizowanej wersji (wartości prezentowane od 1 stycznia 2021 r.) została ona opublikowana 10 lutego br. na stronie internetowej relacji inwestorskich koncernu.

Stworzony model operuje na uproszczonych założeniach. Przede wszystkim agreguje uzyski do 3 podstawowych grup produktów (wcześniej było ich 6) przyjmując poniższą ich strukturę:

Model nie uwzględnia też różnic w cenach osiąganych przez Grupę LOTOS poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, w tym na rynku krajowym (realizowane premie i dyskonta do benchmarku), a także pomija wykorzystywanie różnych gatunków ropy naftowej będących wsadem dla rafinerii.

Model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy Północno-Zachodniej publikowanych przez Refinitiv (globalnego dostawcy danych finansowych). W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii Grupy LOTOS.

Wartości modelowej marży rafineryjnej w ujęciu dziennym (tj. 5-dniowa średnia krocząca), miesięcznym, kwartalnym i rocznym publikowane będą na stronie relacji inwestorskich spółki. Można tam już znaleźć zarówno dane dzienne za styczeń 2021 r. oraz wartość uzyskaną w cały pierwszym miesiącu tego roku. Warto także zwrócić uwagę na porównanie dawnej marży modelowej (bez Projektu EFRA) z nową jej odsłoną. Oczywiście w okresie od października 2019 roku do dziś faktycznie realizowana marża była dodatkowo obarczona pewnymi zniekształceniami. To zarówno stopniowe dochodzenie do optymalnej pracy rafinerii z uwzględnieniem instalacji Projektu EFRA (w szczególności instalacji opóźnionego koksowania), jak i ciągła optymalizacja pracy rafinerii, w odpowiedzi na turbulencje rynkowe będące następstwem pandemii koronawirusa.

***

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć ponad 510 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij