logo

Zarząd Grupy LOTOS oraz przedstawiciele związków zawodowych uzgodnili treść porozumienia zabezpieczającego pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową. Podpisany 26 października br. w Gdańsku dokument, będący efektem wielotygodniowych negocjacji, to ważny element w procesie fuzji PKN Orlen i Grupy LOTOS.

Ogólne

36-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy to najbardziej istotny punkt podpisanego dziś w Gdańsku porozumienia. Dodatkowo, strony wynegocjowały zabezpieczenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, warunki kontynuacji dotychczasowych świadczeń socjalnych oraz zasady realizacji praw reprezentacji pracowników u pracodawcy. Ważnym elementem jest także jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacone w dniu zbycia aktywów w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom spółek wychodzących poza koncern multienergetyczny, którzy na dzień podpisania porozumienia będą posiadali co najmniej roczny staż pracy. Dokument przejdzie teraz jeszcze ścieżkę korporacyjną.

Osiągnięty dziś kompromis to wielka zasługa zaangażowania obu stron tych negocjacji. Wypracowane warunki stanowią realne zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi. W drodze dialogu udało nam się bowiem wynegocjować takie rozwiązania, które mieszczą się w konkretnych ramach ekonomicznych oraz prawnych, a tym samym będą skutecznie chronić wszystkie te osoby. Jednocześnie po raz kolejny podkreślamy, że na dziś nie ma żadnych zidentyfikowanych ryzyk utraty miejsc pracy – mówi Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy LOTOS.

Zapisy porozumienia dotyczą pracowników spółek wychodzących poza Grupą Kapitałową LOTOS, tj. spółek: LOTOS Paliwa, LOTOS Infrastruktura, LOTOS Terminale, RCEkoenergia, LOTOS Biopaliwa, LOTOS-Air BP Polska oraz południowych oddziałów spółki LOTOS Asfalt. Aktywa te przejdą do inwestorów, których poznamy po 14 listopada br., czyli po tym jak PKN Orlen przedstawi Komisji Europejskiej komplet dokumentów związanych z realizacją środków zaradczych. Zgodnie z deklaracjami płockiego koncernu, rozmowy prowadzone są z takimi podmiotami, które chcą inwestować w rozwój tych aktywów, a nie mają zamiaru ich zamknięcia.

Zainicjowany przez PKN Orlen proces budowy koncernu multienergetycznego jest konieczny z punktu widzenia przyszłości biznesowej wszystkich firm, budowania ich wartości dla akcjonariuszy, bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz tej części Europy, a także interesu klientów indywidualnych i lokalnych społeczności. Połączony podmiot będzie oparty o w pełni zintegrowany łańcuch wartości, od poszukiwań i wydobycia, przez rafinerię, petrochemię oraz nowoczesną energetykę, aż po sprzedaż detaliczną.

Było to 16. spotkanie przedstawicieli Zarządu Grupy LOTOS z reprezentacją organizacji związkowych działających w gdańskim koncernie. Rozmowy nabrały tempa po 12 maja br., czyli od chwili przedstawienia struktury konsolidacji PKN Orlen, Grupy LOTOS oraz PGNiG. Strony dialogu wspólnie przyjęły podział prac, dzieląc negocjacje na trzy kolejne grupy pracowników. Pierwsza to osoby przechodzące 2 listopada br. z Grupy LOTOS do LOTOS Asfalt. Druga, w której osiągnięto dziś kompromis, to osoby zatrudnione w spółkach wychodzących, zgodnie z realizacją środków zaradczych, poza grupę kapitałową. Trzecia natomiast, to osoby, które docelowo będą pracownikami połączonego podmiotu.

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij