logo

W dniach 27-30 sierpnia 2018 odbywają się jedne z największych i najbardziej prestiżowych targów branży poszukiwawczo-wydobywczej na świecie, czyli Offshore Northern Seas (ONS). 

Działalność wydobywcza

W dniach 27-30 sierpnia 2018 odbywają się jedne z największych i najbardziej prestiżowych targów branży poszukiwawczo-wydobywczej na świecie, czyli Offshore Northern Seas (ONS). Impreza odbywa się w Stavanger – mieście nazywanym norweską stolicą przemysłu naftowego. Stoisko LOTOSU prezentuje działalność koncernu w segmencie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Targi ONS odbywają się w Stavanger już od 1974 r., cyklicznie co 2 lata.

LOTOS jest obecny na norweskim szelfie kontynentalnym od 11 lat. Ponownie jesteśmy na targach ONS, ponieważ poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na morzach okalających Norwegię to kluczowy element rozwoju realizowanej do 2022 r. strategii biznesowej naszej Grupy Kapitałowej. – mówi Piotr Statkiewicz, CEO spółki LOTOS Exploration & Production Norge AS.

W perspektywie lat 2017-2022 Grupa LOTOS zaplanowała inwestycje w segment wydobywczy na poziomie 3,0 mld zł. Oprócz tego w dalszej perspektywie realizacji strategii będą podejmowane kolejne decyzje o alokacji części z 3,3 mld PLN na inne przedsięwzięcia związane z rozwojem segmentu wydobycia węglowodorów.

LOTOS posiada w Norwegii udziały w 28 koncesjach. Zasoby wydobywalne (kategoria 2P) ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach norweskich koncesji, w których udziały posiada LOTOS, wynoszą ok. 36 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). To ponad 1/3 wszystkich zasobów węglowodorów Grupy Kapitałowej LOTOS. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej odbywa się obecnie ze złóż Atla, Vale, Skirne i Heimdal w obszarze Heimdal, a także ze złóż Sleipner Ost i Vest, Loke oraz Gungne w obszarze Sleipner.

LOTOS jest obecny w Norwegii nie tylko w obszarze wydobycia węglowodorów. Produkty z gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS takie jak asfalty, oleje silnikowe czy paliwo lotnicze od lat trafiają do klientów w Skandynawii.

Stoisko LOTOSU prezentuje działalność koncernu w segmencie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu. Targi ONS odbywają się w Stavanger już od 1974 r., cyklicznie co 2 lata. Szczegółowe informacje na temat targów ONS 2018 i wydarzeń im towarzyszących znajdą Państwo na stronie http://ons.no/.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Dzierży też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 83 88, 58 308 72 29, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij