logo

Na przełomie maja i czerwca odbyły się otwarte prezentacje badań i odkryć, jakie prowadzili uczniowie jasielskich szkół i przedszkoli w ramach 3.edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM.

CSR

Na przełomie maja i czerwca odbyły się otwarte prezentacje badań i odkryć, jakie prowadzili uczniowie jasielskich szkół i przedszkoli w ramach 3.edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM.

W dniach tych aule widowiskowe MDK-u, Gimnazjum nr 1 i ZSM nr 3 w Jaśle zmieniły się w sale wykładowe, pracownie naukowe i laboratoria, w których młodzi badacze przedstawiali zgromadzonej publiczności wyniki swoich naukowych dociekań. W roku szkolnym 2015/2016 zgłoszono 86 uczniowskich projektów naukowo-badawczych, które realizowało 241 uczniów pod opieką 71 nauczycieli. Prezentacje wyników pracy badawczej obserwowali członkowie eksperckiej Komisji Oceniającej; stanowiły one element oceny projektów.

- Duże wrażenie robi na nas różnorodność problemów badawczych, jakie podjęli w 3.edycji Ligi uczniowie jasielskich szkół i przedszkoli. Wiele z nich dotyczyło kwestii związanych z życiem mieszkańców Jasła – podsumowała wystąpienia ligowiczów Pani Renata Gołębiowska, specjalista w zakresie metody projektowej w nauczaniu, członek gremium oceniającego. – Przegląd wystąpień wykazał, że większość nauczycieli znakomicie stosuje metodę problemową do rozbudzania ciekawości poznawczej i poszukiwania przez uczniów odpowiedzi na postawione pytania.

Pokaz projektów uczniowskich zgromadził licznych widzów: rodziców, koleżanki i kolegów młodych badaczy, nauczycieli, dyrektorów szkół i lokalne media. Było to prawdziwe święto nauki: uczestnicy dowiedzieli się m.in. co pszczoły mają wspólnego z matematyką, dlaczego nie możemy wędrować przez świat boso, jakie znaczenie ma kolor w naszym codziennym życiu i gdzie można spotkać bryły obrotowe w naszym otoczeniu.

21 czerwca 2016 r. Burmistrz Miasta Jasła i przedstawiciele Grupy LOTOS wręczą w Jasielskim Domu Kultury nagrody i wyróżnienia za najlepsze projekty badawcze zrealizowane w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl