logo

6 września w LOTOS Infrastruktura odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze zorganizowane przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Tematem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania służb ratowniczych i podmiotów przewidzianych do podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożenia obejmującego swym zasięgiem tereny poza obszarem zakładu dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

Ogólne

6 września w LOTOS Infrastruktura odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze zorganizowane przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Tematem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania służb ratowniczych i podmiotów przewidzianych do podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożenia obejmującego swym zasięgiem tereny poza obszarem zakładu dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

Celem ćwiczenia było:

W ćwiczeniach uczestniczyli: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza  PSP Jasło  oraz jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (OSP Brzyska,  OSP Skołyszyn, OSP Trzcinica) a także:

Założeniami do ćwiczeń było gaszenie pożaru zbiornika z olejem napędowym powstałego na wskutek wyładowania atmosferycznego oraz ewakuacja i udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu kierowcy autocysterny. Ćwiczenia przebiegały zgodnie z założonym planem.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij