logo

Grozę września 1939 roku odtworzyli realizatorzy widowiska historycznego „Wrzesień 1939”, zaprezentowanego w niedzielę 11 sierpnia w Jaśle na tzw. łąkach hubalowych. Zrealizowany z wielkim rozmachem plenerowy spektakl obejrzały setki mieszkańców Jasła i okolic.

CSR

Memoriały urodzonego w Jaśle mjr. Henryka Dobrzańskiego, legendarnego Hubala, odbywają się w jego rodzinnym mieście od lat. Ich główną częścią - cieszącą się największym zainteresowaniem jest widowisko historyczne, przygotowywane przez grupy rekonstrukcyjne. Tym razem tematem inscenizacji był wybuch II wojny światowej, rozpętanej 1 września 1939 r. przez Niemców. Inscenizatorzy przedstawili pacyfikację ziem polskich i walkę obronną narodu polskiego. Sceny bitewne, mocne efekty pirotechniczne i scenki rodzajowe oddały dramatyzm tamtych dni. W widowisku wystąpiło kilkadziesiąt osób z różnych grup rekonstrukcyjnych i kawalerzyści.

Memoriał1

Dodatkową atrakcją dla publiczności była plenerowa wystawa zdjęć i dokumentów „Jasielski wrzesień” przygotowana przez Muzeum Regionalne w Jaśle oraz możliwość obejrzenia z bliska, a nawet dotknięcia zabytkowych pojazdów militarnych, które po zakończeniu widowiska jeszcze przez jakiś czas zostały na „polu bitwy”. Organizatorami tegorocznego Memoriału Hubala byli: Miasto Jasło, Stowarzyszenie Kawaleria, Jasielski Dom Kultury i Muzeum Regionalne w Jaśle. Partnerem wydarzenia była Grupa LOTOS.

***

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij