logo

Polityka ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN
GK ORLEN Kodeks Postępowania dla Dostawców.pdf
GK ORLEN Kodeks Postępowania dla Dostawców_ENG.PDF
Ogólne warunki umów LOTOS Ochrona (obowiązujące od 1.10.2021 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Ochrona (obowiązujące od 15.01.2020 r. do 30.09.2021 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Ochrona (obowiązujące od 29.07.2019 r. do 14.01.2020 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Ochrona (obowiązujące do 28.07.2019 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Ochrona (obowiązujące od 1.10.2021 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Ochrona (obowiązujące do 28.08.2019 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Ochrona (obowiązujące od 15.01.2020 r. do 30.09.2021 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Ochrona (obowiązujące od 29.08.2019 r. do 14.01.2020 r.)