logo

Dane rejestrowe spółki:

LOTOS SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
NIP: 9542824564
REGON: 388399702
KRS: 0000888730

Dokumenty dotyczące planu podziału LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z dnia 15.06.2022 r.

Plan Podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o. z dnia 15.06.2022 r. wraz z załącznikami

Plan Podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o. z dnia 15.06.2022 r. wraz z załącznikami

Zgoda jedynego wspólnika spółki dzielonej oraz spółki przejmującej na odstąpienie od niektórych wymogów w związku z podziałem

Zgoda jedynego wspólnika spółki dzielonej oraz spółki przejmującej na odstąpienie od niektórych wymogów w związku z podziałem spółki LOTOS Paliwa sp. z o.o.

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki Dzielonej za trzy ostatnie lata obrotowe

Sprawozdanie finansowe 2018_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie finansowe 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie finansowe 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2018_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2018_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki Przejmującej za cały okres działalności Spółki Przejmującej

Sprawozdanie z działalności za 2021 LOTOS SPV1 sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok LOTOS SPV1 sp. z o.o.

(Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności LOTOS SPV 1 Sp. z o.o. nie zostało jeszcze zatwierdzone na dzień 15.06.2022 r.)