logo

 


Nowa strona LOTOS SPV 5 dostępna pod adresem https://lotosspv5.pl/ 

 

Dane rejestrowe spółki:

LOTOS SPV 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
NIP: 8522672010
REGON: 388738788
KRS: 000896706

Klauzula informacyjna RODO dla LOTOS SPV 5

Dokumenty dotyczące planu podziału LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z dnia 22.08.2022 r.

 

Plan Podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o. z dnia 22.08.2022 r. wraz z załącznikami

Plan Podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o. z dnia 22.08.2022 r. wraz z załącznikami

Zgoda jedynego wspólnika spółki dzielonej oraz spółki przejmującej na odstąpienie od niektórych wymogów w związku z podziałem

Oświadczenie jedynego wspólnika w sprawie odstąpienia od wymogów w procedurze podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o.

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki Dzielonej za trzy ostatnie lata obrotowe

Sprawozdanie finansowe 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie finansowe 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie finansowe 2021_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie z badania 2021_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2019_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2020_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2021_LOTOS Paliwa Sp. z o.o.pdf

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki Przejmującej za cały okres działalności Spółki Przejmującej

Sprawozdanie z działalności za 2021 LOTOS SPV5 sp. z o.o..pdf
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok LOTOS SPV5 sp. z o.o..pdf