logo

Oferta handlowa LOTOS Serwis obejmuje kompleksowe świadczenie usług: serwisowych, remontowych, inwestycyjnych, montażowo-rozruchowych oraz pomiarowych i diagnostycznych.

Wielobranżowe zespoły specjalistów pod nadzorem doświadczonych kierowników projektów, inżynierów i specjalistów pozwalają spółce realizować zadania, począwszy od koncepcji, projektowania, poprzez kompletację i koordynację dostaw, wykonanie, aż do przekazania do użytkowania włącznie.
Przed mobilizacją naszych zasobów do realizacji jakiegokolwiek zadania dokonujemy szczegółowej analizy wszystkich obszarów projektu. Oceniając zakres prac dobieramy optymalne metody i technologie wykonania a do ich realizacji desygnujemy odpowiedni sprzęt i zespoły pracownicze. Zdiagnozowane na tym etapie potencjalne trudności i zagrożenia staramy się wyeliminować jeszcze przed rozpoczęciem danego projektu. Podejście takie pozwala nam  pomyślnie realizować nawet najbardziej złożone zadania w sposób bezpieczny i terminowy.

Katalog usług