logo

GK ORLEN Kodeks Postępowania dla Dostawców.pdf
GK ORLEN Kodeks Postępowania dla Dostawców_ENG.PDF
Ogólne warunki zamówień LOTOS Serwis (obowiązujące od 1 grudnia 2022 r.)
Ogólne warunki zamówień LOTOS Serwis (obowiązujące do 30 listopada 2022 r.)
Ogólne Warunki Umów LOTOS Serwis (obowiązujące od 15.10.2022)
Ogólne Warunki Umów LOTOS Serwis (obowiązujące od 01.03.2022 do 14.10.2022)
Załącznik do OWU LOTOS Serwis - Wzór oświadczenia dot. umowy podwykonawczej.pdf
Załącznik do OWU LOTOS Serwis - Wzór oświadczenia dot. umowy podwykonawczej.docx
Klauzule stosowane w procesie zakupowym
Informacja dla kontrahentów Grupy Kapitałowej LOTOS
UDT Certyfikat CSW/663/2023 > PN-EN ISO 3834-2:2021-09
Ocena zdolności do wykonywania remontów
PRS Świadectwo uznania TT 734 710401 21 EN
CSJSB/663/2018 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania LOTOS Serwis Sp. z o.o.
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji - UDT Certyfikat T 1433-CPr-0075
Certificate of Confirmity of the Factory Production Control - UDT Certyfikat T 1433-CPr-0075
PRS Świadectwo uznania TT 735 710405 15 EN
PRS Świadectwo uznania TT 736 710405 15 EN
GIG Ocena zdolności do wykonywania remontów KDB nr 15R145
Transportowy Dozór Techniczny - Uprawnienia