logo

Ogólne Warunki Umów LOTOS Serwis (obowiązujące od 15.10.2022)
Ogólne Warunki Umów LOTOS Serwis (obowiązujące od 01.03.2022 do 14.10.2022)
Załącznik do OWU LOTOS Serwis - Wzór oświadczenia dot. umowy podwykonawczej.pdf
Załącznik do OWU LOTOS Serwis - Wzór oświadczenia dot. umowy podwykonawczej.docx
Klauzule stosowane w procesie zakupowym
Informacja dla kontrahentów Grupy Kapitałowej LOTOS
Ogólne warunki zamówień LOTOS Serwis
UDT Certyfikat CSW/663/2022 > PN-EN ISO 3834-2:2021-09
Ocena zdolności do wykonywania remontów
PRS Świadectwo uznania TT 734 710401 21 EN
CSJSB/663/2018 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania LOTOS Serwis Sp. z o.o.
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji - UDT Certyfikat T 1433-CPr-0075
Certificate of Confirmity of the Factory Production Control - UDT Certyfikat T 1433-CPr-0075
PRS Świadectwo uznania TT 735 710405 15 EN
PRS Świadectwo uznania TT 736 710405 15 EN
GIG Ocena zdolności do wykonywania remontów KDB nr 15R145
Transportowy Dozór Techniczny - Uprawnienia