Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

IZOMIL EP 20
LAPENOMIL LLE
ACP -1, 2 , 3 EKO
EMULKOP EKO
Emulkop HFC
EMULGOL ES-12
EMULGOL 42 B
EMULGOL 42 GR
EMULSIN COLOR PLUS
Emulsin Semi BF
Emulsin Press
FORMIL XS
FORMIL XS-10
FORMIL S,M,L,L Plus, XL,XXL
GRAFITOL
HARTMIL 70
HARTMIL 120
HARTMIL 170
Lapenomil LLA
LAPENOMIL LLC
LAPENOMIL LLD
Olej cylindrowy CL 30
Olej cylindrowy CL 45
Olej cylindrowy CL 55
Olej cylindrowy CL 1500
Olej do ciągnienia S
OLEJ DO FORM CERAMICZNYCH B
OLEJ DO OBRÓBKI METALI SM 20, 35
Olej do past
Olej do prowadnic RC 32, 68, 220
Olej grzewczy G35
Olej kablowy M
Olej ŁT
Olej ochronny B
Olej ochronny M
Olej ochronny ŁT
Olej ochronny U
Olej osiowy L
Olej osiowy U
OLPAST
PRESSMIL M
PRESMILL S
SULFOFREZOL VG 22 , VG 36
THERMIL P 32